Česká unie
sportu Beroun
fb_icon

Archiv aktualit

29/12/2022

9. ročník – Novoroční pochod okolím Hýskova – 1.1.2023 od 13:00

První akce podpořená z projektu Tipsport Sportuj s námi se koná 1.1.2023. Již 9. ročník Novoročního pochodu okolím Hýskova pořádá FK Hýskov od 13:00. Jménem pořadatele i naším jste srdečně zváni.
hyskov1_1

20/12/2022

Materiály k vyúčtování Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 – 2. kolo

penize

NSA vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzev Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 – 2. kolo.
Informace přímo u daných Výzev:

Můj klub 2022

Můj klub 2022 – 2. kolo

Vyúčtování se podává pouze pomocí datové schránky!

15/12/2022

Informace NSA pro žadatele ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022

penize

Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách Informaci pro žadatele ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022:

„Dne 15. 12. začne Národní sportovní agentura žadatelům ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022 rozesílat do datové schránky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bez potvrzení doručení tohoto dokumentu není možné provést vyplacení finančních prostředků. Ze strany žadatelů není k tomuto nutné nic zasílat, NSA se o doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace dozví automaticky po přihlášení žadatele do datové schránky.

NSA tak vyzývá všechny žadatele ve výše uvedené Výzvě, aby v následujících dnech sledovali stav své žádosti na www.dotacesport.cz, datovou schránku a kontaktní email, na kterém vás budeme o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace informovat.“

Zdroj: Národní sportovní agentura

30/11/2022

NSA prodloužila podávání žádostí o dotaci Můj klub 2023 a Můj Klub Pohyb a zdraví 2023 až do 30.12.2022 do 12:00

penize

Dvě dotační výzvy, Můj klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví (hlavním rozdílem je oddělení podpory dětí a mládeže, které sportují 1x týdně) mají prodloužený termín příjmu žádostí.

Dotační výzva Můj klub je stěžejní pro fungování mládežnického sportu v České republice, v letošním roce rozdělí více než 1,5 miliardy korun 6000 dětských sportovních klubů. Sportovní kluby, které nabízejí dětem pravidelné sportování 2x týdně a více mohou žádat v dotační výzvě Můj klub 2023 stejně jako doposud. Sportovní kluby a jednoty, které dětem a mládeži umožňují pohybovou aktivitu alespoň jedenkrát týdně, budou moci žádat v připravované výzvě „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“.
Všechny informace ke konkrétním neinvestičním výzvám.

02/11/2022

Nejúspěšnější sportovec okresu Beroun za rok 2022 – návrhy nominací

sportovec_roku_logo
Město Beroun, Česká unie sportu a agentura Sport Action vyhlašuje již tradiční anketu o nejúspěšnějšího sportovce okresu Beroun.

Nejprve je ale třeba nalézt ty sportovce a týmy, které se objeví v nominacích v jednotlivých kategoriích.
Své nominace posílejte na e-mailovou adresu: bezosport@seznam.cz
Nominovat můžete jednotlivce a týmy do 18 a nad 18 let, dále sportovce, kteří jsou z okresu Beroun, ale reprezentují nyní jiný klub. Pokud jste byli svědkem činu fair-play, pošlete nominaci i do této kategorie.

U nominace uveďte:

• jméno a příjmení sportovce/název týmu
• koho reprezentuje
• druh sportu
• úspěchy v roce 2022
• spojení na závodníka či tým
• fotografie nominovaného

Více o anketě se dozvíte na webových stránkách MÚ Beroun, České unie sportu Beroun a agentury SPORT Action s.r.o.
Uzávěrka nominací je 22. prosince 2022.
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska se uskuteční 8. února 2023 opět v sále Kulturního domu Plzeňka.

20/10/2022

Tipsport Sportuj s námi v roce 2023

300x300px_WEB_banner_PRIHLASKA_2023

Projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2023. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit.

Organizátoři zařazených akcí dostávají finanční podporu podporu mediálních partnerů.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes
elektronickou přihlášku.

Přihlášení do projektu pro rok 2023 bude probíhat v termínu
od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

1. organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3. minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
5. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
6. termín konání akcí je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

11/10/2022

Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví – nová výzva NSA

penize

NSA letos změnila podmínky dotace Můj klub 2023, kdy budou podpořené jen děti sportující 2x týdně. Sportovní kluby a jednoty, které dětem a mládeži umožňují pohybovou aktivitu alespoň 1x týdně, budou moci žádat v připravované výzvě „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“. Výzva bude dle informací NSA vypsána během října.

Více informací naleznete v článku na webu NSA

03/10/2022

NSA zveřejnila výzvu Můj klub 2023

penize

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Zahájení příjmu žádostí: 17. 10. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 do 12:00 hod.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

09/09/2022

TJ Srbsko hledá trenéra/trenérku tenisového oddílu dětí věkové kategorie 4-15 let

tenis_srbsko_

08/09/2022

Provoz a údržba 2022 – Snížení výše dotace koeficientem 0,5

penize

NSA vydala na webových stránkách informaci o poměru snížení výše dotace ve Výzvě Provoz a údržba 2022. Součet celkové výše dotací všech žádostí překročil disponibilní alokaci Výzvy.
NSA zatím stanovila poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,50 – což činí 50% výše dotace
Poměr bude zpřesněn po zahájení administrace jednotlivých žádostí a bude následně zveřejněn na webových stránkách agentury.

Bližší informace

07/09/2022

R.A.K. DANCE MARATHON 2022 – 18.9.2022 – Beroun

Zveme vás na další akci pořádanou s podporou projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi.
Přijďte si zatančit do Berouna na Husovo náměstí.
tcrak12_09

06/09/2022

Žebrácká pětadvacítka 41. ročník – reportáž České televize

zebracka25_22

V rámci projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi se konal běžecký závod pořádaný klubem Spartak Žebrák, při kterém vznikla skvělá reportáž České televize.

Akce očima kamery ČT

06/09/2022

NSA zveřejnila dotační výzvu REGIONY TJ/SK 2022

penize

31. 8. 2022 vyhlásila Národní sportovní agentura investiční výzvu Regiony TJ/SK 2022. Ta je zaměřena na podporu lokální sportovní infrastruktury v ČR (vyjma jednooborových sportovišť, konkrétně fotbalové, atletické nebo tenisové hřiště; nezpůsobilé jsou též velkokapacitní sportoviště).

Žádosti se mohou podávat v termínu 15.9. od 12:00 až 16.10.2022 do 12:00.

17/08/2022

Den plný sportu – Oslavy 90 let SK Hudlice z.s. – Tisport Sportuj s námi

Malé ohlédnutí za akcí podpořenou v rámci projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi.
Pár vět z pera pořadatele:
Akce se zúčastnilo přes 360 lidí. Celodenní program nejen pro děti se velice povedl, jelikož nám přálo i počasí. Je doopravdy radost uskutečnit takovouto akci, když se povede a vidíte spokojené děti, které si mohly hrát a soutěžil celý den. Propagaci sportu a sportovních aktivit jsme na závěr zhodnotili za velice povedenou.
spotrujspotruj1
spotruj2spotruj3
spotruj4 spotruj5

10/08/2022

NSA zveřejnila výzvu Můj klub 2022 – 2. kolo

penize

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj klub 2022 – 2. kolo
6.1. Oprávněným žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje některou z následujících podmínek:
a) nepodal žádost podle Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 (dále jen „výzva MK – 1. kolo“),

b) pokusil se podat žádost podle výzvy MK – 1. kolo, avšak pro nesplnění základních náležitostí podání se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl nebo

c) řízení o žádosti podané podle výzvy MK – 1. kolo bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro nesplnění náležitostí podpisu

Další podmínky naleznete ve Výzvě.

Zahájení příjmu žádostí: 11. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 12. 9. 2022 do 12:00 hod.

Aktuálně je ke dni 1. 8. 2022
ve Výzvě Můj klub 2022 vydáno 3 307 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplaceno 769 207 390 Kč.

08/08/2022

Žebrácká pětadvacítka – 41. ročník

zebracka25_

Vážení sportovní přátelé,
v rámci projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi se dne 14.8.2022 koná běžecký závod Žebrácká pětadvacítka – 41. ročník.

Přijměte pozvání jménem naším i pořadatele Spartak Žebrák:
Již 41. ročník tradičního silničního běhu Žebrácká pětadvacítka se letos uskuteční v neděli 14.srpna.
Jako každý rok se můžete těšit na běžecké trasy 25 km a 10 km a od loňského ročníku i závod s trekingovými holemi na 10 km.

Přihlásit se můžete pouze předem a to online do 9.8.2022.
Propozice tratí a základní informace

01/08/2022

Provoz a údržba 2022

provoz

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Provoz a údržba 2022

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 12:00 hod.

Minimální provozní náklady 80.000,-, z toho výše dotace 50%.
Dotace poskytnutá v rámci této výzvy se vztahuje na období 01.01.2022 – 31.12.2022.
Žádosti bude možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky.

15/06/2022

R.A.K. Dance Cup – Sportuj s námi – reportáž České televize

R.A.K. Dance Cup! Další povedenou akci v rámci projektu ČUS @Tipsport sportuj s námi připravilo Taneční Centrum RAK Beroun. Ve Sportovní hale Kladno se sešlo neuvěřitelných 1200 tanečníků a Česká televize Sport byla u toho.

Podívejte se na reportáž:

tak3tak1

tak2tak

13/06/2022

90 let SK Hudlice – 2.7.2022 – ČUS Tipsport Sportuj s námi

Další akce podpořená z projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi je Den sportu konaný při příležitosti oslav 90 let SK Hudlice.
Akce se uskuteční 2.7.2022 od 10:00 hod v areálu hřiště „U lesa“ a jste na ni jménem naším i SK Hudlice srdečně zváni.

skfotbal_90let

09/06/2022

Můj Klub 2022 – aktuální informace pro žadatele

penize

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí podává Národní sportovní agentura žadatelům tuto informaci. Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od počátku roku 2022 a vyplácení žádostí bylo spuštěno ihned ve chvíli, kdy to bylo Národní sportovní agentuře umožněno po ukončení rozpočtového provizoria.

Ve Výzvě Můj klub 2022 se žádosti hodnotí v pořadí, ve kterém byly podány. Jakmile Národní sportovní agentura zahájí formální kontrolu žádosti, je žadatel o této skutečnost informován na kontaktním mailu uvedeném v žádosti. Stav žádosti lze také sledovat po přihlášení do Rejstříku sportu. Prosíme všechny žadatele o trpělivost, NSA aktuálně podniká kroky ke zvýšení počtu projektových manažerů provádějících administraci žádostí, což povede ke zrychlení výplaty dotačních prostředků.

Aktuálně je ke dni 6. 6. 2022 ve Výzvě Můj klub 2022 vydáno 2203 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplaceno 495 157 140 Kč.

Zdroj informací

30/05/2022

Sportovec Středočeského kraje za rok 2021 – videoreportáž

Jaká byla atmosféra na vyhlášení Sportovce Středočeského kraje za rok 2021 se můžete podívat ve videoreportáži. Již teď se těšíme na další ročník.

23/05/2022

Výsledky ankety Sportovec Středočeského kraje za rok 2021

Dne 17.5.2022 se v Neratovicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Středočeského kraje za rok 2021, kde sportovci okresu Beroun slavili velký úspěch.

Ocenění okres Beroun:

1. místo – 1. TJ Lokomotiva Beroun – dvojka bez kormidelníka dorostenek (veslování) – Kolektivy do 18 let
2. místo – Aleš Opatrný (Jezdecká stáj Opatrný Hořovice, jezdectví) – Nejlepší sportovec jednotlivci
3. místo – Patrick Samoura – (Basketbal Beroun – USK Praha – Patriots university v Tyleru ve státě Texas v USA, basketbal) – Odchovanec
5. místo – Jakub Šindel (Sokol Králův Dvůr, rychlostní kanoistika) – Talent do 18 let
6. místo – Adéla Steinsová (TJ Lokomotiva Beroun, atletika) – Talent do 18 let

Celkové výsledky:

Jednotlivci:
1. Vít Hlaváč (A.C. TEPO Kladno, atletika),
2. Aleš Opatrný (Jezdecká stáj Opatrný Hořovice, jezdectví)
3. Matěj Krsek (A.C. TEPO Kladno, atletika)
4. Adam Kopecký (TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, judo)
5. Lukáš Bauer (Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav, florbal)
6. Barbora Veselá (Atletika Stará Bolelslav, atletika)
7. Filip Salač (motocyklový sport)
8. Josef Bartoš (TJ Nebužely, dostihy – překážky)
9. Jan Tesař (Atletika Stará Bolelslav, atletika)
10. Olivia Prokopová (Putt-golf club JM20 Rakovník, minigolf-adventure golf)

Talent do 18 let:
1. Tereza Lamačová (A.C. TEPO Kladno, atletika)
2. Veronika Poláková (SKST Vlašim, stolní tenis)
3. Jiří Ticháček (HC Rytíři Kladno, lední hokej)
4. Eliška Truhlářová (TJ Sokol Nehvizdy, atletika)
5. Jakub Šindel (Sokol Králův Dvůr, rychlostní kanoistika)
6. Adéla Steinsová (TJ Lokomotiva Beroun, atletika)
7. David Eliáš (SK TRI klub Příbram, triatlon, biatlon, běh na lyžích)
8. Filip Kočí (SK Boxing Neratovice, box)
9. Tereza Kučerová (TJ Sokol Nehvizdy, atletika)
10. Klaudie Kmentová (TJ Neratovice), vodní lyžování

Kolektivy – dospělí:
1. ERA Basketball Nymburk
2. Rugby Club Mountfield Říčany
3. Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav

Kolektivy – mládež:
1. TJ Lokomotiva Beroun – dvojka bez kormidelníka dorostenek (veslování)
2. A.C. TEPO Kladno (atletika)
3. SVBC (beachvolejbal)

Trenér:
1. Oren Amiel (Basketball Nymburk)
2. Hana Větrovcová (A.C. TEPO Kladno)
3. Luboš Pěnkava (SKST Vlašim)

Odchovanec:
1. Andrea Kossányiová (TJ Baník Příbram – Volley Wroclaw, volejbal)
2. Antonín Barák (1. FK Příbram – Hellas Verona FC, fotbal)
3. Patrick Samoura (Basketbal Beroun – USK Praha – Patriots university v Tyleru ve státě Texas v USA, basketbal)

Síň slávy:
Lucie Chytrá (Kralupy, judo)
Ivan Šenkýř (TJ Neratovice, jachting)

Handicapovaný sportovec:
Jakub Centner (Taekwondo WTF Hansoo, taekwondo)
Lenka Matoušková (PSK Olymp Praha, atletika – hod diskem neslyšících sportovců)

sportovec21_1sportovec21_3
sportovec21_4sportovec21

16/05/2022

45. ročník Vodáckého maratonu na Berounce – 21.5.2022 – ČUS Tipsport Sportuj s námi

Další akce podpořená z projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi se blíží.
Tentokrát se jedná o jubilejní 45. ročník Vodáckého maratonu na Berounce 2022, který se uskuteční 21.5. 2022. Start prvních lodí v 8:00 v Dolanech u Chrástu.
Pořadatelem maratonu je TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. a akci zajišťuje Kanoistický oddíl TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.
Přihlášky a propozice

22_vodacky_maraton_wweb

13/05/2022

R.A.K. Dance Marathon CUP 2022 – 21.5.2022 – Sportovní hala Kladno – ČUS Tipsport Sportuj
s námi

Další ročník oblíbené pohárové taneční soutěže je tu! Můžete se opět těšit na široký výběr tanečních stylů rozdělených do soutěžních kategorií podle věků. Na soutěžící čeké spousta hodnotných cen a nebudou chybět ani poháry pro vítěze! DanceMarathon Cup 2022 proběhne ve sportovní hale SAMK na Kladně a to 21. 5. 2022.

Věříme, že si s námi opět naplno užijete skvělou atmosféru tradiční pohárové soutěže!

Na akci nás navštíví štáb České televize, aby o akci připravil reportáž, která bude odvysílána následující čtvrtek po akci v rámci bloku „SPORT V REGIONECH“!

Více info na www.dancemarathon.cz
dance_cup_cus

27/04/2022

VIII. ročník Zámeckého turnaje – 2.4.2022 – FK Všeradice 1932, z.s. – ČUS Tipsport Sportuj s námi

sportuj10sportuj6
sportuj8sportuj5
sportuj4sportuj2
sportuj3sportuj

Shrnutí turnaje z pera organizátora Michala Vitnera:
2. dubna 2022 se ve Všeradicích uskutečnil VIII. ročník Zámeckých turnajů. Tři fotbalové turnaje v kategoriích mladší přípravka, starší přípravka a školička tedy r. 2015 a ml. Turnaje byly dlouho dopředu plně obsazeny a dorazit mělo 32 týmů. Bohužel počasí se ovlivnit nedá a tak dva dny před turnajem začaly chodit omluvenky, nakonec přijelo do mrazivého počasí 25 týmů, kterým ještě jednou tímto děkuji. Jsem rád, že se na turnaji představily tři domácí týmy z FK Všeradice 1932 a obzvláště nejmladší kategorie se fotbalově hodně dařilo a pod vedením Jirky “ Jezevce“ a Josefa Kubišty jsou vidět velké pokroky. I letos opět přijely týmy z daleka například TJ Pátek nebo Sokol Dubné a také Baník Sokolov, který přijel se dvěma týmy. Vítězem v kategorii starších přípravek se stal SK Benešov v mladších Admira Praha a v nejmladší kategorie dostaly poháry za první místo všechny týmy. Každý hráč turnaje si odnesl na krku medaili a v břiše oběd. Opět se potvrdilo že výsledky u těchto malých fotbalistů nejsou až tak důležité, důležité je že děti sportují po Covidu se vrací ke sportu.
Na závěr chci poděkovat všem partnerům turnajů – ČUS, Tipsport, Car4Way, I Dnes, Radiožurnál a dalším. Dále všem, kdo pomáhali při organizaci a také Zámeckému Dvoru za možnost konání turnaje.

14/04/2022

Sportovec Středočeského kraje za rok 2021 – nominace

sportovec_roku

Středočeská organizace Česká unie sportu vyhlašuje anketu Sportovec Středočeského kraje za rok 2021. Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry můžete nominovat v příslušných kategoriích do 25. dubna 2022. Vyhlášení výsledků tradiční ankety se uskuteční v úterý 17. května 2022 od 18.00 hodin v Kulturním domě Neratovice. Pozvánka na slavnostní vyhlášení bude zaslána všem(!) nominovaným s dostatečným předstihem.

Vyhlašované kategorie ankety Sportovec Středočeského kraje za rok 2021:

1. Nejlepší sportovec
Muž, nebo žena, měřítkem bude umístění na mistrovství světa, Evropy, republiky a kraje. Sportovec musí být registrovaným členem a závodit za sportovní subjekt ve Středočeském kraji (nad 18 let).

2. Největší sportovní talent
Chlapec nebo dívka, měřítkem bude umístění na mistrovství světa, Evropy, republiky a kraje. Sportovec musí být registrovaným členem a závodit za sportovní subjekt ve Středočeském kraji (datum narození po 1.1. 2004).

3. Nejlepší sportovní kolektiv dospělých
Měřítkem bude umístění na mistrovstvích a přeborech světa, Evropy, republiky a kraje. Družstvo musí být registrováno a závodit za sportovní subjekt ve Středočeském kraji (nad 18 let, kolektiv = dva a více sportovců).

4. Nejlepší sportovní kolektiv mládeže
Měřítkem bude umístění na mistrovstvích a přeborech světa, Evropy, republiky a kraje. Družstvo musí být registrováno a závodit za sportovní subjekt ve Středočeském kraji (narozeni po 1.1. 2004, kolektiv = dva a více sportovců).

5. Nejlepší trenér
Musí být trenérem jednotlivců, nebo kolektivu dospělých a mládeže registrovaných a závodících za sportovní subjekt ve Středočeském kraji.

6. Nejlepší odchovanec
Sportovec, který působil ve sportovním subjektu ve Středočeském kraji, nebo zde má trvalé bydliště a dalších úspěchů dosáhl ve sportovním subjektu mimo tento region.

7. Síň slávy
Bývalý, nebo současný sportovec, který svými výsledky proslavil Středočeský kraj.

8. Handicapovaný sportovec
Sportovec, který sportuje, nebo sportoval ve sportovním subjektu ve Středočeském kraji, případně dalších úspěchů dosáhl ve sportovním subjektu mimo tento region.

Nominace do ankety probíhají přes webový formulář.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 605505254 – M.Bozemanová

07/04/2022

Poradna ČUS: Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. ledna 2023!

datova_schranka

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023.

21/03/2022

VIII. ročník Zámeckých turnajů – FK Všeradice 1932, z.s. – ČUS Tipsport Sportuj s námi

zamecke_turnaje22

Jménem naším i jménem pořadatele Michala Vitnera, vás zveme na další akci pořádanou v rámci projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi, která se koná 2.4 – 3.4.2022 ve Všeradicích.

14/03/2022

Nové rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace – Můj klub 2022

penize

NSA na svých webových stránkách vydala nové Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace k Výzvě Můj Klub 2022.

Kompletní informace k Rozhodnutí

10/03/2022

Česká unie sportu představuje svoji činnost

14/02/2022

Výsledky – Nejúspěšnější sportovec okresu Beroun 2021

sportovec_roku21

Dne 2.2.2022 se v Kulturním domě Plzeňka konalo slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Beroun za rok 2021. Na této akci se Česká unie sportu podílí jako jeden z partnerů.

A jak vše dopadlo?

Sportovec Berounska 2021

Jednotlivci – dospělí
1. Aleš Opatrný – JS Opatrný Hořovice – jezdectví
2. Zdeněk Liehne -Sportovní a střelecký klub Beroun -dynamická střelba
3. Bára Stýblová – Lokomotiva Beroun – atletika
4. Lukáš Červenka, TJ Lokomotiva Beroun – triatlon
5. Martin Kraus – kapitán A-mužstva FK Králův Dvůr – fotbal
6. Anita Žáková -Lokomotiva Beroun – atletika
7. Petr Resch, LOKOMOTIVA BEROUN – horolezecký oddíl
8. Ondřej Škrdland – TJLOKOMOTIVA Beroun, TJ Dukla Praha – atletika
9. Irena Liehne – Sportovní a střelecký klub Beroun – dynamická střelba
10. František Bulava – TJ Lokomotiva Beroun – terénní triatlon

Kolektiv dospělí
1. FK KRÁLŮV DVŮR – fotbal
2. LOKOMOTIVA BEROUN – družstvo žen – atletika
3. BEROUN GOLF CLUB – ženské družstvo
4. BEROUN GOLF CLUB – mužské družstvo
5. SK KELTI 2008 „A“ tým mužů – hokejbal

Jednotlivci – mládež
1. Adéla Steinsová – Lokomotiva Beroun – atletika
2. Jakub Šindel – Sokol Králův Dvůr – rychlostní kanoistika
3. Tomáš Míka – LOKOMOTIVA BEROUN – plavání
4. Tereza Placatková – Lokomotiva Beroun – atletika
5. Samuel Holiček – Spartak Hořovice – plavání, moderní pětiboj
6. Matouš Synek – LOKOMOTIVA BEROUN – plavání
7. Vojtěch Kohout – STŘELA Žebrák, atletický oddíl
8. Matyáš Seidl – Klub biatlonu Beroun
9. Karolína Jungová – Klub biatlonu Beroun
10. Jan Mrňa – Beroun Golf Club

Kolektiv mládeže
1. LOKOMOTIVA BEROUN dvojka bez kormidelníka dorostenky – Alexandra Laubová, Adéla Bartáková.
2. PIRANHAS BEROUN, U13 žákyně – softball
3. BK BEROUN U15 – basketbal
4. LOKOMOTIVA BEROUN – dvojskif starších žáků – veslování
5. SK HOŘOVICE – starší žáci – fotbal
Krajánek
Jan Cincibuch – Dukla Praha – veslování
Tomáš Macháč – TK Sparta Praha – tenis
Patrick Samoura – Basketbal
Sportovní osobnost města Beroun 2021
Zdeněk Velký – motokros
Cena Fair Play
Patrik Šolc – AFK Loděnice, fotbal
Na fotogalerii se můžete podívat na webu MÚ Beroun – FOTOGALERIE nebo na našem facebook ČUS Beroun
Všem oceněným gratulujeme a těšíme se na další ročník.

sportovec_roku21_4

sportovec_roku21_3
sportovec_roku21_1
sportovec_roku21_2

21/01/2022

Aktuálně probíhá vyúčtování dotací NSA – Můj klub 2021 a Provoz a údržba 2021

penize

V tuto chvíli, až do 15.2.2022, probíhá vyúčtování dotací Národní sportovní agentury – Můj klub 2021 a Provoz a údržba 2021

Našim sdruženým klubům i dalším sportovním organizacím pomáháme s administrací vyúčtování a veškerými úkony, které jsou s vyúčtováním spojené.

Kolektiv středočeské krajské organizace ČUS vypracoval stručný manuál jak při vyúčtování dotací postupovat:

Manuál vyúčtování Můj klub 2021
Manuál vyúčtování Provoz a údržba 2021
ilustrační foto: https://pxhere.com

20/01/2022

Nový fenomén u dětských sportovců. V ohrožení je zdraví celého národa

Také sportovní kluby okresu Beroun se zapojily do celorepublikového průzkumu, který iniciovala Česká unie sportu. K jakým závěrům tento průzkum dospěl se podívejte v reportáži TV Nova.

17/01/2022

Informace pro žadatele v investičních dotačních výzvách Kabina 2021 a Regiony 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu informace pro žadatele v investičních dotačních výzvách Regiony 2021 a Kabina 2021.

Informace pro žadatele.

06/01/2022

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu platné od 3.1.2022

Na základě mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. 12. 2021 došlo s účinností od 3. 1. 2022 ke změně pravidel omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“). Ve vztahu ke sportovní činnosti však nedošlo k žádným změnám oproti předchozí úpravě.
Jedinou změnou je zrušení omezení pro jednání orgánů právnických osob, která tedy nyní nemají žádný zvláštní režim. V této souvislosti proto lze (s výjimkou jednání orgánů právnických osob) nadále vycházet z dosavadního výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

05/01/2022

Nejúspěšnější sportovec okresu Beroun 2021 – hlasování – Cena fanoušků

sportovec_roku_logo

Vyhlášení výsledků Nejúspěšnější sportovec okresu Beroun za rok 2021 se blíží. I vy můžete ovlivnit výsledky v kategorii „Cena fanoušků“.

Zapojte se do hlasování zde: Hlasování – Cena fanoušků

Slavnostní předávání cen se uskuteční dne 2.2.2022 od 18:00 v KD Plzeňka Beroun.

04/01/2022

Novoroční pochod okolím Hýskova – 1.1.2022 – FK Hýskov

První letošní akce podpořená z projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi se konala 1.1. 2022. FK Hýskov uspořádal již 8. ročník Novoročního pochodu okolím Hýskova, do kterého se zapojilo rekordních 219 účastníků, 25 psů a kocour Karel.

hyskov_novorocnihyskov_novorocni3hyskov_novorocni4
hyskov_novorocni6
hyskov_novorocni1

hyskov_novorocni2

20/12/2021

PF 2022

PF_2022

16/12/2021

NSA – vyúčtování dotací za rok 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu materiály a informace k vyúčtování dotací za rok 2021.
NSA – Vyúčtování dotací 2021

16/12/2021

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2022

logo středkrajTermín podávání žádostí od 12. ledna 2022 od 9:00 hodin do 27. ledna 2022 do 15:00 hodin
Bližší informace

Vyhlášení Programů 2022
Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času

06/12/2021

Nejúspěšnější sportovec okresu Beroun 2021 – návrhy nominací

sportovec_roku_logoS radostní oznamujeme, že po roční pauze se opět vrací anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Beroun.

Nejprve je ale třeba nalézt ty sportovce a týmy, které se objeví v nominacích v jednotlivých kategoriích.
Své nominace posílejte na e-mailovou adresu: bezosport@seznam.cz.
Nominovat můžete jednotlivce a týmy do 18 a nad 18 let, dále sportovce, kteří jsou z okresu Beroun, ale reprezentují nyní jiný klub. Pokud jste byli svědkem činu fair-play, pošlete nominaci i do této kategorie.

U nominace uveďte:

•jméno a příjmení sportovce/název týmu,
•koho reprezentuje,
•druh sportu,
•úspěchy v roce 2021,
•spojení na závodníka či tým
•fotografie nominovaného.

Více o anketě se dozvíte na stránkách města Beroun, Okresního sdružení České unie sportu Beroun z.s. a agentury SPORT Action s.r.o.
Uzávěrka nominací je 20. prosince 2021.
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska se uskuteční 2. února 2022 opět v sále Kulturního domu Plzeňka.

22/11/2021

Aktuální vládní opatření ve vztahu ke sportu od 22.11.2021

V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 22. 11. 2021 k omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“) si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

10/11/2021

VII. ročník Zámeckého turnaje – FK Všeradice 1932, z.s. – ČUS Tipsport Sportuj s námi

vseradice_21_4 vseradice_21_3 vseradice_21_2 vseradice_21_1 vseradice_21 vseradice_21_5
Foto: Jan Karas

Zhodnocení z pera pořadatele:

Na turnaji se představilo celkem 17 týmů bohužel kvůli covid nám tři týmy těsně před akcí účast odřekly. Na hřišti se vystřídalo více jak 150 malých fotbalových nadějí. V kategorii starších přípravek vyhrál tým SKP Rakovník, odpoledne v kategorii mladších přípravek vyhrál FC Žamberk, který to měl k nám do Všeradic více jak 200 kilometrů. Každý účastník si odvezl pohár a týmy na prvních třech místech ještě medaile. V březnu 2022 znovu ve Všeradicích na osmém ročníku Zámeckých turnajů na viděnou.

08/11/2021

Reportáž ČUS Tipsport Sportuj s námi: Přes sto lidí vyrazilo na Turistický pochod okolím Hýskova

hyskov_1hyskov

Pokud by vše běželo v souladu s tradicí, vyrazili by účastníci sedmého ročníku Turistického pochodu okolím Hýskova do malebné krajiny u řeky Berounky na Nový rok. Takto si museli deset měsíců počkat až na čtvrtek 28. října.
Celá reportáž

02/11/2021

Projekt Tipsport Sportuj s námi bude probíhat i v roce 2022

300x300px_WEB_banner_PRIHLASKA_2021

Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit.
Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku.

Přihlášení do projektu pro rok 2022 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021.
Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

1. organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3. minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
5. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
6. termín konání akcí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

01/11/2021

Aktuální vládní opatření ve vztahu ke sportu od 1.11.2021

Dochází např. k těmto změnám:
Navýšení věkové hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi z 6 na 12 let.
V případě sportovní činnosti v neměnném kolektivu (např. organizované tréninky) se kontroluje pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, a to bez ohledu na počet osob v tréninkové skupině.
Kompletní výklad

21/09/2021

Posvícenský pochod okolím Hýskova– 28.10.2021 od 13:00 – ČUS Sportuj s námi

Jménem pořadatele FK Hýskov vás zveme na akci pořádanou v rámci projektu ČUS Sportuj s námi, která se koná 28.10.2021 od 13:00 – sraz na fotbalovém hřišti. Pro účastníky jsou připraveny 3 trasy v délce 3, 6, a 10 km.

posvicensky_pochod_hyskov

04/10/2021

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2022

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Zahájení příjmu žádostí: 21. 10. 2021 od 12:00
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 do 12:00

21/09/2021

Dance Marathon 2021 – pozvánka na akci ČUS Sportuj s námi

Zveme Vás 26. 9. 2021 na Husovo náměstí v Berouně, kde proběhne akce pro děti i rodiče! Dance Marathon 2021 pro celou rodinu startuje už ve 13.00 hodin! Přijďte si užít pohodové odpoledne v příjemné společnosti našich hostů a třeba Vás zláká i tanec.
Akce je pod záštitou města Beroun ve spolupráci s ČUS Beroun.
DanceMarathon

01/09/2021

KABINA 2021 – prodloužení termínu žádostí do 30.9.2021

NSA prodloužila termín pro podávání žádostí KABINA 2021 do 30.9.2021. Jedná se o dotaci pro na sportovní infrastrukturu v obcích do 3000 obyvatel.

14/09/2021

Žebrácká pětadvacítka – reportáž ČT sport – ČUS Sportuj s námi

Podívejte se na malé ohlédnutí za srpnovou akcí konanou v rámci projektu ČUS Sportuj s námi – Žebrácká pětadvacítka.
Jednalo se o jubilejní 40. ročník běžeckého závodu, kterého se zúčastnilo více než 260 závodníků na čtyřech startech – 25 km, 10 km, 1,1 km a nově 10 km „fofrklacky“ (chůze s trekingovými holemi).

Tato akce byla vybrána jako tzv. televizní akce a proto se i vy můžete podívat na velmi zdařilou reportáž ČT sport

Výsledková listina

My oceňujeme perfektně odvedenou práci organizátorů Spartak Žebrák a těšíme se na viděnou na dalších sportovních událostech zahrnutých do projektu ČUS Sportuj s námi:

26.9.2021 – Dance Marathon 2021 – Husovo náměstí Beroun
6.10.2021 – Plavecká soutěž měst – Aquapark Beroun
28.10.2021 – VII. ročník Zámeckého Turnaje – FK Všeradice
28.10.2021 – Turistický pochod okolím Hýskova – FK Hýskov

10/09/2021

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu s účinností od 1.9.2021

Výkladové stanovisko ČUS – na základě mimořádného opatření dochází s účinností od 1. 9. 2021 do odvolání k níže uvedeným omezením.

01/09/2021

KABINA 2021 – prodloužení termínu žádostí do 30.9.2021

NSA prodloužila termín pro podávání žádostí KABINA 2021 do 30.9.2021. Jedná se o dotaci pro na sportovní infrastrukturu v obcích do 3000 obyvatel.

09/08/2021

Žebrácká pětadvacítka – 40. ročník – 15.8.2021 – Spartak Žebrák, z.s.

Další akcí okresu Beroun, která je podpořena z projektu ČUS Sportuj s námi je Žebrácká pětadvacítka. Jubilejní 40. ročník závodu se koná 15.8. v Žebráku. Pokud si nevěříte na 25 km běhu, můžete běžet Žebráckou desítku ve stejném termínu.
Přihlášky jsou možné pouze předem, tak neváhej a zapiš se – do 9.8.2021

Foto: Petr Svoboda

Foto: Petr Svoboda

20/07/2021

1. ročník Memoriál Václava Průchy 2021 – ČUS Sportuj s námi

Již před 6 měsíci přišlo vedení SK Hostomice s myšlenkou vzdát hold panu Václavu Průchovi za jeho práci a obrovské úsilí, které věnoval nejen hostomickému fotbalu. Myšlenka jsme nakonec přetavili ve skutek a na počest pana Průchy jsme uspořádali fotbalový turnaj pro jednu z nejmladších kategorií: ročník 2013 a mladší. Počet týmů na turnaji se nakonec rozrostl na neskutečných 16 týmů, a to nejen z okresu Beroun. Navštívilo nás několik pražských týmů v čele s Bohemians Praha 1905, dále týmy z celých středních Čech a jeden tým přijel dokonce až z Českých Budějovic. Právem se tato sportovní událost dá nazvat jako největší sportovní turnaj v celé historii obce Hostomice. Pořádání akce zabralo 20 dobrovolníkům z řad SK dva dny práce, kterým samozřejmě předcházely hodiny a hodiny přípravných prací. Cílem bylo prezentovat Hostomice v tom nejlepším světle, a to se dle všech ohlasů podařilo na výbornou.
Článek 1. ročník Memoriál Václava Průchy 2021
foto1
foto2
foto3foto5fotofoto4

28/06/2021

Vodácký maraton na Berounce 2021 – akce podporovaná z projektu ČUS Sportuj s námi

Česká unie sportu podporuje vybrané sportovní akce a v okrese Beroun se jako první v letošním roce konal Vodácký maraton na Berounce – 44. ročník.

Zhodnocení z pera organizátorů:

Letošní rok příliš z pohledu konání závodu nevypadal. Nechtěli jsme vzdát další ročník, drželi jsme do poslední chvíle. Spolu s klesajícími denními přírůstky Covid-19 jsme v závěru přípravného období sledovali i ústup povodně, která kulminovala na hranici prvního a druhého stupně týden před závodem. Vše se nakonec v dobré obrátilo a závod se mohl uskutečnit. Vládní opatření připouštělo 50 účastníků včetně pořadatelů. Maratonu se nakonec zúčastnilo 23 posádek, všechny dojely v časovém limitu.

Průtok 45 kubíků na Berounce v den závodu a silný západní vítr nahrával zlomení absolutního rekordu závodu z roku 1987. Ten nakonec i díky dvěma „krysám“ vítězů o sedm minut odolal. Vítězi závodu se stali Honza Pazourek s Romanem Mornštejnem, pronásledováni Vláďou Navarou a Jirkou Císlerem. Omezené startovní pole přineslo i netradiční pohled na devět nejrychlejších posádek, kam se probojovaly dva MIXy a dokonce jedna dámská posádka.

Kapitánský můstek děkuje všem účastníkům za dodržování epidemiologických i bezpečnostních opatření a omlouvá se všem, na které se letos z důvodu omezení nedostalo. Příští rok si vše společně vynahradíme, k tomu budeme slavit půlkulatiny. Tak ahoj v sobotu 21.5.2022 v Dolanech!

Celková výsledková listina
vodacky_maraton
vodacky_maraton1vodacky_maraton2

vodacky_maraton3vodacky_maraton4

24/06/2021

NSA – Program KABINA – investiční program

Příjem žádostí bude spuštěn 12.7.2021 a ukončen 31.8.2021

NSA vyhlásila investiční program Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ 2021 – 2025. V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel. PODPORA MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ – KABINA

Oprávněný žadatel musí být vlastníkem, nájem, výpůjčka nebo pacht je přípustný výhradně v případě, že vlastníkem daného sportovního zařízení je oprávněný žadatel v rámci tohoto programu nebo Česká republika, státní podnik a státní příspěvková či rozpočtová organizace.

V případě, že si klub sportovní zařízení pronajímá od obce, bude o dotaci žádat obec. Doporučujeme klubům představitele obcí o této možnosti získání finančních prostředků včas informovat.

Program je zaměřen na následující cíle:
Cíl 1 – rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel jejich technickým zhodnocením, technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně
jejich zázemí v obcích do 3 000 obyvatel.

Cíl 2 – rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel novou výstavbou, výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí v obcích do 3 000 obyvatel.

Cíl 3 – rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel pro osoby se zdravotním postižením.

Aktuální znění výzvy
Vlastnická struktura – formulář
Vzor plné moci
Investiční záměr
Prohlášení o DPH – formulář

05/05/2021

28. valná hromada Okresního sdružení ČUS Beroun z.s. se tentokrát uskuteční per rollam

Výkonný výbor Okresního sdružení ČUS Beroun z.s. rozhodl dne 15.4.2021 o svolání 28. valné hromady spolku s tím, že v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též COVID 19) a s tím souvisejících omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, se valná hromada uskuteční vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam.

Pozvánka na 28. VH OS ČUS Beroun
Jednací řád 28. VH OS ČUS Beroun
Rozhodnutí o zvolením komise 28. VH OS ČUS Beroun

04/03/2021

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU 2021 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE – FOND SPORTU A VOLNÉHO ČASU

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu stanovena od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00 hodin.

Podpora sportovních a volnočasových aktivit

„Investiční podpora“ zahrnuje výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Podpora sportovních a volnočasových aktivit

„Neinvestiční podpora“ zahrnuje podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady – např. nájmy, energie).

Podpora vrcholového sportu

„neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností; kritérium „vrcholového sportu“ splňují účastníci nejvyšších celorepublikových akcí juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů.

Podpora handicapovaných

„neinvestiční podpora“ která zahrnuje podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné a mzdy).

Soubory ke stažení:
Vyhlášení program 2021
Program 2021
Kontaktní osoby
Čestné prohlášení – de minimis

08/02/2021

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Víte, jak nejvíce snížit ekonomické dopady nouzového stavu na váš klub? Česká unie sportu zpracovala aktuální přehled o opatřeních přijatých vládou, který bude průběžně aktualizovat.

11/01/2021

Vyúčtování dotace Můj klub 2020 – MŠMT

MŠMT zveřejnilo podklady pro vyúčtování dotace Můj klub 2020 spolu s manuálem pro vyplňování.
Veškeré informace naleznete zde: podklady pro vyúčtování Můj klub 2020
Termín odevzdání je do 15.2.2021. Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky na MŠMT.

31/05/2021

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 31.5.2021

Info ČUS
Info NSA
Česká komora fitness (manuál pro vnitřní prostory)

26/04/2021

Změny na venkovních sportovištích od 26.4.2021

Jak od pondělí na venkovních hřištích ?
Vláda a ministerstvo zdravotnictví připravili ve čtvrtek minulý týden další uvolnění protiepidemických omezení účinná od pondělí 26. 4. Výklad pro sport ale nebyl zcela jednoznačný, a ministr zdravotnictví veřejně odkazoval na páteční jednání s představiteli sportu. Jednání v pátek 23. 4. se uskutečnilo, za účasti, mimo jiné, ministra zdravotnictví P. Ahrenbergera, jeho náměstka M. Havrdy a předsedy Národní sportovní agentury M. Hniličky. Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR, zastoupené M. Janstou a Z. Ertlem, požadovaly po ministerstvu jasné nastavení podmínek pro sport.

„Podařilo se dosáhnout dílčího zlepšení a vysvětlení vládních opatření. Dále se rozšířily možnosti využití venkovní sportovní plochy pro trénink organizovaného sportu dětí, mládeže a ostatních amatérských sportovců. Na jedné ploše je už od pondělka možné vytyčit více sportovišť. „Prakticky to znamená, že na jednom fotbalovém hřišti může být více těchto organizovaných skupin s odděleným režimem,“ dodal Jansta.

To potvrdil po pátečním jednání v opakovaných veřejných vystoupeních ve sdělovacích prostředcích, včetně veřejnoprávních, i ministr zdravotnictví P. Ahrenberger, který zopakoval přípustnost 12 osob na hřišti ve dvojicích s tím, že bude respektován výsledek Covid testu ve škole či na pracovišti. S jakým výsledkem pro nadcházející týden od 26. 4. se tedy jednající strany v pátek rozešly?

Ve venkovním prostředí může na jednom sportovišti společně sportovat šest dvojic, tedy celkem 12 osob, a to bez ochrany dýchacích cest a při dodržování platných epidemiologických opatření. Těchto 12 osob musí mít k dispozici plochu o rozloze minimálně 180 m2, tj 15 m2 na jednoho sportovce. Při splnění této podmínky může být na jedné velké venkovní ploše vytyčeno více sportovišť. Testování sportovců v současnosti probíhá ve školách a na pracovištích.

Ministerstvo zdravotnictví však dosud závěry z jednání z pátku 23.4. ve svých oficiálních dokumentech nijak nepromítlo. V mimořádném opatření MZ ČR pod číslem MZDR 14601 /2021 -6/MIN/KAN je zveřejněno stále pouze sportování na venkovních hřištích ve dvou osobách. K tomuto mimořádnému opatření z 23. 4. ČUS nevydala výkladové stanovisko.

Sportování ve vnitřních prostorech se bude řešit ve shodě s otevíráním ostatních vnitřních prostor. Podmínky pro sportování od 3. 5. plánuje MZ ČR projednávat v tomto týdnu.

Jak na venkovních hřištích od 26.04.2021 – zdroj

30/03/2021

Informace a doporučený postup pro svazy a TJ/SK k povinnosti testování zaměstnanců na Covid-19

Povinnost testování zaměstnanců na Covid-19 ve svazech a TJ/SK.

04/03/2021

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 1.3.2021

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 1.3.2021.

28/01/2021

Funkční období členů volených orgánů spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021

Jak postupovat v případě, že váš klub nemůže svolat volební valnou hromadu? Vše se dozvíte v textu, který zpracoval Legislativně právní odbor ČUS.

14/12/2020

Můj Klub 2021 – snížení výše dotace všech podaných žádostí koeficientem 0,89

Národní sportovní agentura na svých webových stránkách k dotační výzvě Můj klub 2021 oznámila, že v souladu s čl. 12.2. Výzvy zveřejňuje výsledný poměr, který činí 0,89 , ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí. Předseda NSA Milan Hnilička uvedl, že o dotaci požádalo 7150 klubů.

11/12/2020

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila nové investiční programy

Investice do 10 mil. Kč, Investice nad 10 mil. Kč a Standardizovaná infrastruktura. Příjem žádostí ke všem výzvám bude spuštěn 21. prosince 2020. Na restart sportovní infrastruktury vláda schválila 2,3 miliardy korun – viz tisková zpráva NSA.

Další podrobnosti

02/12/2020

Covid – Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 3. 12. 2020

Tentokrát je výklad velmi problematický. V některých ohledech si jednotlivá ustanovení písmen v Usnesení navzájem odporují a Usnesení se v této souvislosti stává v podstatě nepochopitelným. Dle našeho názoru tedy není možné za současné textace Usnesení připravit relevantní výklad skutečně povolených činností.

Celé znění

25/11/2020

Covid – Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 23. 11. 2020

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1200 (dále jen „Usnesení 1200“) a č. 1201 (dále jen „Usnesení 1201“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

Oproti předchozím omezením dochází z hlediska sportu jedné významnější změně, kdy je navýšen počet společně sportujících osob v rámci amatérského sportu na venkovních sportovištích, v přírodě a parcích, a to na 6 osob.

V důsledku Usnesení 1200 a 1201 pak tedy platí

25/11/2020

Prodloužení lhůty Můj Klub 2021+ posunutí spuštění žádostí Provoz a údržba 2021

NSA vydala dodatek č. 4, kterým prodloužila lhůtu pro podávání žádostí ve výzvě Můj Klub 2021 do 27.11. 2020 do 17:00.

Zároveň vydala dodatek č. 1 k výzvě Provoz a údržba 2021, kterým posunula začátek příjmu žádostí v této výzvě od 30.11.2020 od 12:00

12/11/2020

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu Provoz a údržba 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu Provoz a údržba 2021.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 23. listopadu do 14. prosince 2020.

Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Oprávněným žadatelem jsou spolky, pobočné spolky a další neziskové organizace, jejichž předmětem je činnost v oblasti sportu a jsou provozovatelem sportovního zařízení, přičemž dané sportovní zařízení je buď v jeho vlastnictví, nebo je má v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň od 1. ledna 2020.

23/10/2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 22. 10. 2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 22. 10. 2020

21/10/2020

Vyúčtování Můj Klub 2020 – MŠMT

MŠMT zveřejnilo formulář vyúčtování dotace Můj klub 2020 spolu s manuálem pro vyplňování.
Termín odevzdání je 1.12.2020-15.2.2021. Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky na MŠMT.

15/10/2020

ZMĚNA LHŮTY pro podání žádostí Můj klub 2021 + Dodatek č. 1

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22. října do 16. listopadu 2020. Dále byl vydán Dodatek č. 1 k této výzvě.
Podrobné informace naleznete ZDE

14/10/2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 14. 10. 2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 14. 10. 2020

14/10/2020

MŮJ KLUB 2021 – nabízíme pomoc s administrací dotace zdarma

Jako každý rok se na začátku dotačního období v emailových schránkách mnohých TJ/SK objevují komerční nabídky na „bezstarostné získání dotace“. Dovolujeme si proto připomenout, že Okresní sdružení ČUS Beroun z.s. zajišťuje svým členům dotační poradenství zcela zdarma.

cus_mujklub21

08/10/2020

ČUS Sportuj s námi 2021

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ i přes toto složité období bude pokračovat i v roce 2021. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

 

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu. Přihláška bude aktivní od 7. 10. 2020!

 

Přihlášení do projektu pro rok 2021 bude probíhat v termínu od 7. 10. 2020 do 8. 11. 2020. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné Okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

 

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

01/09/2020

Prodloužení termínu podávání žádostí v programu COVID-Sport do 30. září 2020

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č.2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020 23:59 hod. Tím dochází k měsíčnímu prodloužení okna pro přihlašování do programu, které mělo původně končit na konci srpna. Zástupci sportovních klubů a organizací postižených epidemií koronaviru tak mohou ještě dalších několik týdnů dávat dohromady podklady a získat státní podporu.
Odkaz na stránku k programu COVID-Sport

06/08/2020

Připravuje se program COVID Sport 2

O programu – COVID Sport 2.

30/06/2020

Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

Vzhledem k četným dotazům členských subjektů níže předkládáme stanovisko ve věci pořádání letních sportovních akcí pro děti (soustředění apod.) v návaznosti na epidemiologická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny ve věci letních sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na epidemiologická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

17/06/2020

Národní sportovní agentura vyhlásila dotační výzvu Covid Sport – podávání žádostí spuštěno

dne 15.6.2020 vyhlásila NSK dotační výzvu Covid Sport.
Dotační program podpory sportovních organizací postižených pandemií koronaviru má tři tématické okruhy, které jsou zaměřeny na udržení sportovní infrastruktury, podporu organizátorů neuskutečněných sportovních akcí a kompenzaci pro krátkodobé nájemce sportovních zařízení, které byly na základě vládních nařízení uzavřené.

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 6. do 31. 8. 2020.
Žádost je podávána prostřednictvím elektronického formuláře na internetové stránce covidsport.cz po předchozí registraci.

Termín pro předložení vyúčtování a finančního vypořádání je do 15.2.2021

Kompletní znění výzvy Covid Sport včetně i nstruktážního videa jak postupovat při vyplňování žádosti naleznete ZDE

03/06/2020

Vláda schválila program Covid-Sport – informace o obsahu programu

Vláda schválila program COVID – Sport na svém zasedání v pondělí 1. června 2020. V současné době Národní sportovní agentura připravuje dotační výzvu, která bude zveřejněna na webové stránce NSA přibližně v polovině června. Předběžnou informaci o obsahu programu COVID – Sport naleznete ZDE.

Klubům doporučujeme si obsah prostudovat a na podání žádosti o dotaci se předem připravit.

28/04/2020

Uvolňování opatření vlády pro amatérský a profesionální sport – Výkladové stanovisko ČUS k 23.4.2020

Výklad ČUS: Je možné trénování dětí v kolektivu a od pondělí 27.4.2020 otevřít vnitřní sportoviště ve zvláštním režimu
Podrobné výkladové stanovisko advokáta České unie sportu Daniela Viduny

Tisková zpráva ČUS k problematice

07/04/2020

Vláda v omezené míře povolila venkovní sport

Veškeré informace o této novince naleznete na webové stránce
Česká unie sportu situaci sleduje a mapuje a pravidelně na svém webu vydává aktuální informace. Doporučujeme průběžně sledovat.

20/02/2020

Nejúspěšnější sportovec Středočeského kraje za rok 2019 – hlasování veřejnosti

Nominace do ankety Nejúspěšnější sportovec Středočeského kraje za rok 2019 jsou uzavřeny a nyní probíhá on-line hlasování veřejnosti.
I okres Beroun má v této anketě své zástupce, jak z řad sportovců tak trenérů. Vítězové hlasování veřejnosti obdrží zvláštní ocenění od partnera akce.

Hlasovat můžete na odkazu ZDE

Slavnostní předání cen proběhne dne 19.3.2020 od 18:00 v Kulturním domě Grand ve Slaném.

30/01/2020

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019 – výsledky

V úterý 28.1.2020 se v Kulturním domě Plzeňka konal slavnostní večer, na kterém byli oceněni nejlepší sportovci a sportovní kolektivy Berounska za rok 2019.

Všem oceněným touto cestou srdečně gratulujeme.
Zde jsou konečné výsledky.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ
1. Michal Vabroušek (TJ Lokomotiva Beroun – veslování)
2. Aleš Opatrný (Hořovice – jezdectví)
3. Tomáš Ludvík (TJ Lokomotiva Beroun – plavání)
4. Bára Stýblová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
5. Nela Halaburdová (Beroun GC a GC Eden Beroun – golf)
6. Vendula Soukupová (OCR)
7. Zdeněk Liehne (Svaz branně technických sportů, MK Beroun – dynamická střelba)
8. Lenka Rendlová (plavání)
9. Adéla Rozehnalová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
10. Martin Černý (Lední hokej Králův Dvůr)

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ
1. Michael Štorek (TJ Lokomotiva Beroun – veslování)
2. Natálie Krubová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
3. David Ludvík (TJ Lokomotiva Beroun – plavání)
4. Barbora Míková (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
5. Matěj Smejkal (TJ Lokomotiva Beroun – veslování)
6. Kristýna Pacltová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
7. Filip Trnka (Sokol Králův Dvůr – rychlostní kanoistika)
8. Jáchym Kincl (Sokol Králův Dvůr – rychlostní kanoistika + HC Cvokaři Hořovice – in-line hokej)
9. Tereza Torová (TC R.A.K. Beroun – Disco dance + Freestyle)
10. Olga Maria Folkmanová (jezdectví – Working Equitation)

DRUŽSTVA DOSPĚLÍ
1. Atletika (ženy) – TJ Lokomotiva Beroun
2. Triton Beroun – podvodní ragby
3. FK Králův Dvůr – fotbal
4. Stolní tenis – Sokol Králův Dvůr
5. FK Komárov – fotbal

DRUŽSTVA MLÁDEŽ
1. Párová osmiveslice (mix mladší žáci a žačky) – TJ Lokomotiva Beroun
2. Atletika (juniorky) – TJ Lokomotiva Beroun
3. Piranhas Beroun (U13 žákyně) – softbal
4. Deblkánoe juniorky – Sokol Králův Dvůr
5. SK Kelti (dorost)

KRAJÁNEK ROKU
1. Martin Růžička – hokej
2. Tomáš Macháč – tenis
3. Tibor Nevelöš – jachting/windsurfing
CENA FAIR PLAY
Marcel Dlugoš – fotbal

SPORTOVNÍ OSOBNOST MĚSTA BEROUN
Miloslav Křesťan – hokej, fotbal

CENA VEŘEJNOSTI
Tereza Torová – TC R.A.K. Beroun

Foto: Pavel Paluska

predani1predani3predani2
predani4predani5predani6

08/01/2020

Vyhlášení programu Fond sportu a volného času – Program 2020 – Středočeský kraj

Veškeré informace naleznete ZDE

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 9. ledna 2020 (9:00 hodin) do 23. ledna 2020 (16:00 hod).

Systém elektronického podávání žádostí: zde

08/01/2020

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019 – Cena veřejnosti

Hlasování veřejnosti probíhá prostřednictvím internetové ankety zde
Hlasovat můžete na níže uvedené stránce až pro 5 sportovců. Tato forma nahrazuje anketní lístky v Berounském deníku. Hlasovat můžete do 21. ledna od 18:00.

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne dne 28.1.2019 v Kulturním domě Plzeňka Beroun.