Středočeská krajská
organizace ČUS
fb_icon

Archiv aktualit

6/12/2018

Povinnost TJ/SK zveřejnit účetní závěrku za rok 2017 ve sbírce listin Veřejného rejstříku

Do konce kalendářního roku 2018 mají všechny TJ/SK, které se po změně občanského zákoníku staly spolky, povinnost zveřejnit účetní závěrky za rok 2017 ve sbírce listin Veřejného rejstříku. Tato povinnost platí zpětně od roku 2014, tzn. že k 31.12.2018 by všichni měli mít zveřejněny účetní závěrky za roky 2014, 2015, 2016 a 2017.
Podrobné informace jakým způsobem toto učinit byly zaslány emailem do všech klubů sdružených v Okresním sdružení ČUS Beroun z.s.

20/11/2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018. Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného „Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace“ (tedy i všem příjemcům dotace z Programu „Můj klub“)

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018.

14/11/2018

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2018 – nominace

Dne 13.3.2019 se opět setkáme na tradičním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2018. Tuto anketu pořádá každoročně Město Beroun spolu s Berounským deníkem a Českou unií sportu. Slavnostní předávání cen se uskuteční ve Společenském domě Plzeňka.

Nyní je třeba nalézt ty sportovce a týmy, které se objeví v nominacích do jednotlivých kategorií.

Kategorie :
1. Jednotlivci do 18 let
2. Jednotlivci nad 18 let
3. Týmy do 18 let
4. Týmy nad 18 let
5. Krajánek – sportovec, který bydlí v našem regionu, ale závodí v jiném klubu
6. Cena fair-play

Už nyní můžete posílat nominace na e-mailovou adresu bezosport@seznam.cz
U nominace uveďte, jméno a příjmení sportovce (případě týmu), celek, za jaký závodí, sport, úspěchy v roce 2018, spojení na závodníka či tým. Můžete zaslat i jeho fotografii.
Článek v Berounském deníku zde

19/10/2018

Pavel Nedvěd pokřtil knihu 100 let českého sportu

nedved_krest
Odkaz ČUS

11/10/2018

ČUS „Sportuj s námi“ 2019

chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude zaslán všem okresním sdružením ČUS a bude umístěn na webu České unie sportu v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu.

Přihlášení do projektu pro rok 2019 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušná okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

08/10/2018

MŠMT zveřejnilo 7. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

7. část úspěšných žadatelů

28/09/2018

Výzva MŮJ KLUB na rok 2019 – podávání žádostí spuštěno

Dne 27.9.2018 byla zveřejněna výzva MŮJ KLUB na rok 2019. Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují min. 12 členů ve věku do 23 let. Více informací naleznete zde

Jako každý rok doporučujeme všem tělovýchovným jednotám, které mají ve své členské základně mládež do 23 let (minimálně 12 členů), aby si o tuto dotaci zažádaly.
Pouze pro zajímavost – v minulém roce bylo do TJ/SK sdružených v OS ČUS Beroun rozděleno z tohoto dotačního programu více než 7 mil. Kč
Jsme opět připraveni vám s administrací žádostí jakkoli poradit a pomoci.
Termín pro podání žádostí je do 31. 10. 2018

10/09/2018

Pozvánka na XXVII. Valnou hromadu Okresního sdružení ČUS Beroun z.s. – 20.9.2018

Srdečně vás zveme na naší valnou hromadu konanou dne 20.9.2018 od 17:00 (prezence od 16:30) ve Společenském domě Zdice, na které mimo jiné proběhne Ocenění významných osobností – předání ocenění významným osobnostem v oblasti sportu v okrese Beroun.
Pozvánka

22/08/2018

MŠMT zveřejnilo 6. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

6. část úspěšných žadatelů

15/08/2018

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. V první fázi dojde k zápisům střešních organizací a národních sportovních svazů, následovat budou zápisy jednotlivých TJ/SK.

01/08/2018

MŠMT zveřejnilo 5. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

5. část úspěšných žadatelů

13/06/2018

Evropský týden sportu 2018

Rádi bychom Vás informovali o konání již 4. ročníku Evropského týdne sportu, který proběhne od 23. do 30. 9. 2018. I Vy můžete být součástí této celoevropské iniciativy a motivovat své okolí k pohybové aktivitě.
Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září pořádá sportovní akci pro veřejnost. Prvních 70 přihlášených organizátorů získá navíc podporu propagace a dárky pro účastníky.
Evropský týden sportu si klade za cíl zapojit občany do sportovní a tělesné aktivity a zvýšit jejich povědomí o jejích četných přínosech. Týden je určen všem – bez ohledu na věk, původ či fyzickou zdatnost. Měl by být setkáním jednotlivců, veřejných orgánů, sportovních hnutí, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru. Do letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu se jako ambasadoři zapojí také tři olympijské hvězdy. Motivovat širokou veřejnost, aby si našli čas na pravidelný pohyb, budou talentovaná atletka Michaela Hrubá, bronzová medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková a nadějný kanoista Josef Dostál.

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře na webových stránkách pořadatele.

28/06/2018

MŠMT zveřejnilo 4. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

4. část úspěšných žadatelů

13/06/2018

Evropský týden sportu 2018

Rádi bychom Vás informovali o konání již 4. ročníku Evropského týdne sportu, který proběhne od 23. do 30. 9. 2018. I Vy můžete být součástí této celoevropské iniciativy a motivovat své okolí k pohybové aktivitě.
Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září pořádá sportovní akci pro veřejnost. Prvních 70 přihlášených organizátorů získá navíc podporu propagace a dárky pro účastníky.
Evropský týden sportu si klade za cíl zapojit občany do sportovní a tělesné aktivity a zvýšit jejich povědomí o jejích četných přínosech. Týden je určen všem – bez ohledu na věk, původ či fyzickou zdatnost. Měl by být setkáním jednotlivců, veřejných orgánů, sportovních hnutí, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru. Do letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu se jako ambasadoři zapojí také tři olympijské hvězdy. Motivovat širokou veřejnost, aby si našli čas na pravidelný pohyb, budou talentovaná atletka Michaela Hrubá, bronzová medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková a nadějný kanoista Josef Dostál.

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře na webových stránkách pořadatele.

04/06/2018

MŠMT zveřejnilo 3. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

3. část úspěšných žadatelů

30/05/2018

Pozvánka – Závod v letním BIATLONU Tmaň – 16.6.2018 od 10:30

Dne 16.6.2018 pořádá TJ VČ Tmaň Závod v letním BIATLONU. Akce se uskuteční na fotbalovém hřišti ve Tmani od 10:30 hodin. Soutěžit se bude v kategoriích : přípravka, dívky a kluci, dospělí


Více zde

29/05/2018

Pozvánka na dětský den s Piranhas – neděle 3.6.2018

V neděli 3. června pořádá sportovní klub Piranhas Beroun DĚTSKÝ DEN S PIRANHAS. Akce se uskuteční od 10:00 do 15:00 na Tyršově atletickém stadionu TJ Lokomotiva Beroun.
Hlavní atrakcí Dětského dne s Piranhas budou dva velké nafukovací skákací hrady se skluzavkami. Dále budou na děti čekat stanoviště s dovednostmi, které jsou potřeba při pálkovacích sportech (chytání míčů, házení míčů na přesnost, odpalování do dálky, běhání po metách).
Od 13:30 se uskuteční ukázka baseballového tréninku, do kterého se bude možné aktivně zapojit. Všechny děti, které se zúčastní tréninku, tak získají lístek do tomboly o pěkné ceny. Každý lístek je výherní.
Od 14:00 se uskuteční ukázka softballového zápasu dětí Piranhas Beroun.
Akce je určena pro všechny děti od 3 do 12 let! Vstup na akci je ZDARMA!

Více zde

24/04/2018

Pozvánka na 41. ročník Vodáckého maratonu na Berounce, který
odstartuje v sobotu 19. května 2018 v Dolanech

Tato akce je podporována projektem ČUS – Sportuj s námi
Více zde

04/04/2018

MŠMT zveřejnilo 1. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

1. část úspěšných žadatelů

28/01/2018

Vyhlášení výsledků Nejlepší sportovec Středočeského kraje roku 2017

Slavnostní vyhlášení této ankety proběhne 1.3.2018 od 18:00 v kongresovém sále ve Sportovním centru Nymburk.
Cílem projektu je ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich celoživotní přínos pro sport.

Na této akci má i okres Beroun své nominované sportovce, kterým držíme palce.

17/01/2018

Výsledky ankety – Nejlepší sportovci Berounska 2017

Tradiční anketa Nejúspěšnější sportovec roku vyvrcholila znovu v berounském kulturním domě Plzeňka, kde se veřejnosti představili ti nejlepší. Zde jsou jména těch, kteří se umístili na stupních vítězů.

Kolektiv mládež:
1. LOKOMOTIVA BEROUN – mladší žáci – veslování (párová osmiveslice)
2. SOKOL KRÁLŮV DVŮR – juniorky – rychlostní kanoistika (debl kanoe)
3. HC CVOČKAŘI HOŘOVICE – mladší žáci – in-line hokej

Jednotlivci mládež:

1. LUDVÍK Tomáš – Lokomotiva Beroun – plavání
2. STÝBLOVÁ Bára – Lokomotiva Beroun – atletika
3. KINDLOVÁ Magdaléna – Lokomotiva Beroun – veslování
Kolektiv dospělí:
1. LOKOMOTIVA BEROUN – ženy – atletika
2. FK KRÁLŮV DVŮR – muži – fotbal
3. T.B.C. KRÁLŮV DVŮR – muži – florbal
Jednotlivci dospělí:
1. OPATRNÝ Aleš – JS Opatrný Hořovice – jezdectví
2. LIEHNE Zdeněk – SBKTS MK Beroun – praktická střelba
3. EKL Tomáš – Iron stars Beroun – triatlon
Krajánek roku:
CINCIBUCH Jan – Dukla Praha – veslování (skif lehkých vah)
Sportovní osobnost Města Beroun pro rok 2017:
PETERKA Petr – BK Beroun – basketbal
Sportovní hvězda Berounského deníku:
AFK LODĚNICE – starší žáci – fotbal
Další jména oceněných sportovců a fotografie z celé akce najdete v těchto odkazech :
Berounský deník
Berounský deník – fotogalerie

21/12/2017

Granty Stč. KÚ z Fondu sportu, volného času a primární prevence 2018

Na stránkách Středočeského KÚ byly zveřejněny podmínky pro podání žádosti z Fondu sportu, volného času a primární prevence 2018. Termín odevzdání je v závěru ledna
Program 2018

20/12/2017

Manuály k podávání žádostí do dotačního programu Můj klub 2018

1. část
2. část

11/12/2017

Spuštění dotačních programů MŠMT – Můj klub 2018 + vyúčtování Programu VIII 2017

MŠMT otevřelo v pátek 8. prosince svůj informační systém s názvem IS-SPORT pro podávání vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2017 a zároveň pro podávání žádostí v rámci programu MŮJ KLUB na rok 2018.
Od pátku 8. 12. 2017 do čtvrtka 15. 2. 2018 mohou příjemci dotací z programů MŠMT podávat vyúčtování 2017 prostřednictvím informačního systému IS-SPORT dostupného na adrese. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo k vyúčtování manuál, který najdete ZDE.
Zároveň – od pátku 8. 12. do pátku 29.12. 2017 – mají TJ/SK, které splňují podmínky MŠMT, možnost podávat žádosti o dotace v rámci programu MŮJ KLUB na rok 2018.
Více podrobností najdete ve vyhlášení ZDE

1/12/2017

Pozvánka na XXVI. mimořádnou valnou hromadu Okresního sdružení ČUS Beroun z.s. – 19.12.2017

srdečně vás zveme na mimořádnou valnou hromadu Okresního sdružení ČUS Beroun z.s., která se bude konat v úterý 19. 12. 2017 od 17:00 hodin (prezence od 16:30) ve Společenském domě ve Zdicích.
Pozvánka

20/11/2017

Nominace – Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Beroun

Dne 16. 1. 2018 se v Kulturním domě Plzeňka uskuteční vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Beroun.
V letošním roce se ČUS stal spolu s Berounským deníkem a Městem Beroun jedním z hlavních pořadatelů této akce.
Vyhlašovány budou tyto kategorie:
1. Jednotlivci – mládež do 18 ti let
2. Jednotlivci – dospělí nad 18 let
3. Týmy – mládež
4. Týmy – dospělí
5. Cena Fair Play

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění anketního lístku, který byl rozeslán emailem do všech TJ/SK.
Nominace zasílejte na: jan.bezo@denik.cz do 5. 12. 2017

23/10/2017

Přihláška ČUS Sportuj s námi 2018

Níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2018. Přihláška bude otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2017. Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS nebo na stránkách projektu stránkách projektu.

Přihláška „Sportuj s námi 2018“

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

23/10/2017

MŠMT chystá na rok 2018 inovaci dotačního programu č. VIII

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo ve čtvrtek 5. 10. 2017 zprávu, ve které oznamuje záměr příští rok zjednodušit administraci dotačních žádostí jak pro kluby, tak pro své úředníky. Kluby by měly žádat o finance na sportovní činnost i na provoz a údržbu sportovních zařízení v rámci jednoho společného programu, do kterého MŠMT připraví větší objem finančních prostředků než v předchozích letech.
Sportovní kluby letos dostaly z MŠMT výrazně více peněz než v loňském roce. V roce 2018 navíc MŠMT plánuje úpravu dotačních programů tak, aby podávání a zpracování žádostí bylo administrativně snazší a do klubů šlo ještě více peněz. Zatímco v loňském roce bylo pro kluby připraveno celkem půl miliardy korun (350 mil. z programu VIII. na činnost klubů a 150 mil. z programu IV. na provoz a údržbu), v letošním roce bylo jen na činnost klubů rozděleno 700 milionů korun. Z nově vypsaného programu IV. na provoz a údržbu by pak podle odhadů mělo odejít dalších minimálně 150 milionů korun.

03/05/2017

Aktuální manuály k Informačnímu systému

Informační systém

03/05/2017

Nové pojistné smlouvy od 1.1.2017 s Kooperativou

Od ledna 2017 platí dvě nové smlouvy uzavřené mezi Českým olympijským výborem a pojišťovnou Kooperativa, které zajišťují bezpečí členů sportovních klubů a tělovýchovných jednot plošně po celé republice. Jedná se o smlouvy na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou trenérem.

1. Úrazové pojištění

2. Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

22/02/2017

Sportovec Středočeského kraje 2016

Slavnostní vyhlášení této ankety se koná 29.3.2017 v prostorách muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi od 18:00
Cílem projektu je ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich celoživotní přínos pro sport.

Nominační lístky a podrobné informace byly odeslány emailem do všech TJ/SK.

22/02/2017

Sportuj s námi – akce březen/2017

Josefský běh v Cerhovicích – 2. ročník

11/01/2017

Doklady pro vyúčtování dotace – Program VIII/2016 ke stažení

Komentář

Mzdové náklady – VZOR

Mzdové náklady

Souhrn vyúčtování MŠMT

Na stránkách MŠMT byl uveřejněn Manuál pro vyúčtování dotací z programu VIII 2016.

01/12/2016

Program VIII/2017 – prodloužení termínu podávání žádostí do 15.12.2016

MŠMT prodlužuje termín pro podávání žádostí k Programu č. VIII/2017 – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách do 15. 12. 2016, 24:00 hodin. Tento program je zaměřen na systematickou podporu sportování dětí a mládeže.
Všichni, kteří nestihli v prvním termínu žádost podat, a mají ve své členské základně minimálně 12 členů do 18ti let, tak mohou ještě učinit.
Podání žádosti není nijak komplikované a s největší pravděpodobností budete úspěšní.
V případě dotazů či žádostí o pomoc s administrací se na nás neváhejte obrátit.

 

11/11/2016

Valná hromada OS ČUS Beroun z.s.

Srdečně vás zveme na XXV. Okresní volební valnou hromadu OS ČUS Beroun z.s., která se koná dne 1.12.2016 od 16:00 (prezentace v 15:30) ve Společenském domě Sokolovna ve Zdicích. Pozvánka

 

11/11/2016

Dotační program VIII/2017-2019

Dotační program VIII/2017-2019 – Organizace sportu ve sportovních klubech spuštěn. Veškeré informace naleznete zde

 

11/11/2016

Dotační program IV/2017

Dotačního program IV/2017 – Údržba a provoz sportovních zařízení spuštěn. Veškeré podklady zaslány emailem do TJ/SK.

 

11/11/2016

Sportuj s námi

Projekt Sportuj s námi 2017 spuštěn. Veškeré podklady zaslány emailem do TJ/SK.