Česká unie
sportu Beroun
fb_icon

Archiv aktualit

31/05/2021

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 31.5.2021

Info ČUS
Info NSA
Česká komora fitness (manuál pro vnitřní prostory)

26/04/2021

Změny na venkovních sportovištích od 26.4.2021

Jak od pondělí na venkovních hřištích ?
Vláda a ministerstvo zdravotnictví připravili ve čtvrtek minulý týden další uvolnění protiepidemických omezení účinná od pondělí 26. 4. Výklad pro sport ale nebyl zcela jednoznačný, a ministr zdravotnictví veřejně odkazoval na páteční jednání s představiteli sportu. Jednání v pátek 23. 4. se uskutečnilo, za účasti, mimo jiné, ministra zdravotnictví P. Ahrenbergera, jeho náměstka M. Havrdy a předsedy Národní sportovní agentury M. Hniličky. Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR, zastoupené M. Janstou a Z. Ertlem, požadovaly po ministerstvu jasné nastavení podmínek pro sport.

„Podařilo se dosáhnout dílčího zlepšení a vysvětlení vládních opatření. Dále se rozšířily možnosti využití venkovní sportovní plochy pro trénink organizovaného sportu dětí, mládeže a ostatních amatérských sportovců. Na jedné ploše je už od pondělka možné vytyčit více sportovišť. „Prakticky to znamená, že na jednom fotbalovém hřišti může být více těchto organizovaných skupin s odděleným režimem,“ dodal Jansta.

To potvrdil po pátečním jednání v opakovaných veřejných vystoupeních ve sdělovacích prostředcích, včetně veřejnoprávních, i ministr zdravotnictví P. Ahrenberger, který zopakoval přípustnost 12 osob na hřišti ve dvojicích s tím, že bude respektován výsledek Covid testu ve škole či na pracovišti. S jakým výsledkem pro nadcházející týden od 26. 4. se tedy jednající strany v pátek rozešly?

Ve venkovním prostředí může na jednom sportovišti společně sportovat šest dvojic, tedy celkem 12 osob, a to bez ochrany dýchacích cest a při dodržování platných epidemiologických opatření. Těchto 12 osob musí mít k dispozici plochu o rozloze minimálně 180 m2, tj 15 m2 na jednoho sportovce. Při splnění této podmínky může být na jedné velké venkovní ploše vytyčeno více sportovišť. Testování sportovců v současnosti probíhá ve školách a na pracovištích.

Ministerstvo zdravotnictví však dosud závěry z jednání z pátku 23.4. ve svých oficiálních dokumentech nijak nepromítlo. V mimořádném opatření MZ ČR pod číslem MZDR 14601 /2021 -6/MIN/KAN je zveřejněno stále pouze sportování na venkovních hřištích ve dvou osobách. K tomuto mimořádnému opatření z 23. 4. ČUS nevydala výkladové stanovisko.

Sportování ve vnitřních prostorech se bude řešit ve shodě s otevíráním ostatních vnitřních prostor. Podmínky pro sportování od 3. 5. plánuje MZ ČR projednávat v tomto týdnu.

Jak na venkovních hřištích od 26.04.2021 – zdroj

30/03/2021

Informace a doporučený postup pro svazy a TJ/SK k povinnosti testování zaměstnanců na Covid-19

Povinnost testování zaměstnanců na Covid-19 ve svazech a TJ/SK.

04/03/2021

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 1.3.2021

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 1.3.2021.

28/01/2021

Funkční období členů volených orgánů spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021

Jak postupovat v případě, že váš klub nemůže svolat volební valnou hromadu? Vše se dozvíte v textu, který zpracoval Legislativně právní odbor ČUS.

14/12/2020

Můj Klub 2021 – snížení výše dotace všech podaných žádostí koeficientem 0,89

Národní sportovní agentura na svých webových stránkách k dotační výzvě Můj klub 2021 oznámila, že v souladu s čl. 12.2. Výzvy zveřejňuje výsledný poměr, který činí 0,89 , ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí. Předseda NSA Milan Hnilička uvedl, že o dotaci požádalo 7150 klubů.

11/12/2020

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila nové investiční programy

Investice do 10 mil. Kč, Investice nad 10 mil. Kč a Standardizovaná infrastruktura. Příjem žádostí ke všem výzvám bude spuštěn 21. prosince 2020. Na restart sportovní infrastruktury vláda schválila 2,3 miliardy korun – viz tisková zpráva NSA.

Další podrobnosti

02/12/2020

Covid – Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 3. 12. 2020

Tentokrát je výklad velmi problematický. V některých ohledech si jednotlivá ustanovení písmen v Usnesení navzájem odporují a Usnesení se v této souvislosti stává v podstatě nepochopitelným. Dle našeho názoru tedy není možné za současné textace Usnesení připravit relevantní výklad skutečně povolených činností.

Celé znění

25/11/2020

Covid – Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 23. 11. 2020

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1200 (dále jen „Usnesení 1200“) a č. 1201 (dále jen „Usnesení 1201“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

Oproti předchozím omezením dochází z hlediska sportu jedné významnější změně, kdy je navýšen počet společně sportujících osob v rámci amatérského sportu na venkovních sportovištích, v přírodě a parcích, a to na 6 osob.

V důsledku Usnesení 1200 a 1201 pak tedy platí

25/11/2020

Prodloužení lhůty Můj Klub 2021+ posunutí spuštění žádostí Provoz a údržba 2021

NSA vydala dodatek č. 4, kterým prodloužila lhůtu pro podávání žádostí ve výzvě Můj Klub 2021 do 27.11. 2020 do 17:00.

Zároveň vydala dodatek č. 1 k výzvě Provoz a údržba 2021, kterým posunula začátek příjmu žádostí v této výzvě od 30.11.2020 od 12:00

12/11/2020

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu Provoz a údržba 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu Provoz a údržba 2021.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 23. listopadu do 14. prosince 2020.

Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Oprávněným žadatelem jsou spolky, pobočné spolky a další neziskové organizace, jejichž předmětem je činnost v oblasti sportu a jsou provozovatelem sportovního zařízení, přičemž dané sportovní zařízení je buď v jeho vlastnictví, nebo je má v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň od 1. ledna 2020.

23/10/2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 22. 10. 2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 22. 10. 2020

21/10/2020

Vyúčtování Můj Klub 2020 – MŠMT

MŠMT zveřejnilo formulář vyúčtování dotace Můj klub 2020 spolu s manuálem pro vyplňování.
Termín odevzdání je 1.12.2020-15.2.2021. Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky na MŠMT.

15/10/2020

ZMĚNA LHŮTY pro podání žádostí Můj klub 2021 + Dodatek č. 1

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22. října do 16. listopadu 2020. Dále byl vydán Dodatek č. 1 k této výzvě.
Podrobné informace naleznete ZDE

14/10/2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 14. 10. 2020

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 14. 10. 2020

14/10/2020

MŮJ KLUB 2021 – nabízíme pomoc s administrací dotace zdarma

Jako každý rok se na začátku dotačního období v emailových schránkách mnohých TJ/SK objevují komerční nabídky na „bezstarostné získání dotace“. Dovolujeme si proto připomenout, že Okresní sdružení ČUS Beroun z.s. zajišťuje svým členům dotační poradenství zcela zdarma.

cus_mujklub21

08/10/2020

ČUS Sportuj s námi 2021

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ i přes toto složité období bude pokračovat i v roce 2021. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

 

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu. Přihláška bude aktivní od 7. 10. 2020!

 

Přihlášení do projektu pro rok 2021 bude probíhat v termínu od 7. 10. 2020 do 8. 11. 2020. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné Okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

 

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

01/09/2020

Prodloužení termínu podávání žádostí v programu COVID-Sport do 30. září 2020

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č.2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020 23:59 hod. Tím dochází k měsíčnímu prodloužení okna pro přihlašování do programu, které mělo původně končit na konci srpna. Zástupci sportovních klubů a organizací postižených epidemií koronaviru tak mohou ještě dalších několik týdnů dávat dohromady podklady a získat státní podporu.
Odkaz na stránku k programu COVID-Sport

06/08/2020

Připravuje se program COVID Sport 2

O programu – COVID Sport 2.

30/06/2020

Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

Vzhledem k četným dotazům členských subjektů níže předkládáme stanovisko ve věci pořádání letních sportovních akcí pro děti (soustředění apod.) v návaznosti na epidemiologická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny ve věci letních sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na epidemiologická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

17/06/2020

Národní sportovní agentura vyhlásila dotační výzvu Covid Sport – podávání žádostí spuštěno

dne 15.6.2020 vyhlásila NSK dotační výzvu Covid Sport.
Dotační program podpory sportovních organizací postižených pandemií koronaviru má tři tématické okruhy, které jsou zaměřeny na udržení sportovní infrastruktury, podporu organizátorů neuskutečněných sportovních akcí a kompenzaci pro krátkodobé nájemce sportovních zařízení, které byly na základě vládních nařízení uzavřené.

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 6. do 31. 8. 2020.
Žádost je podávána prostřednictvím elektronického formuláře na internetové stránce covidsport.cz po předchozí registraci.

Termín pro předložení vyúčtování a finančního vypořádání je do 15.2.2021

Kompletní znění výzvy Covid Sport včetně i nstruktážního videa jak postupovat při vyplňování žádosti naleznete ZDE

03/06/2020

Vláda schválila program Covid-Sport – informace o obsahu programu

Vláda schválila program COVID – Sport na svém zasedání v pondělí 1. června 2020. V současné době Národní sportovní agentura připravuje dotační výzvu, která bude zveřejněna na webové stránce NSA přibližně v polovině června. Předběžnou informaci o obsahu programu COVID – Sport naleznete ZDE.

Klubům doporučujeme si obsah prostudovat a na podání žádosti o dotaci se předem připravit.

28/04/2020

Uvolňování opatření vlády pro amatérský a profesionální sport – Výkladové stanovisko ČUS k 23.4.2020

Výklad ČUS: Je možné trénování dětí v kolektivu a od pondělí 27.4.2020 otevřít vnitřní sportoviště ve zvláštním režimu
Podrobné výkladové stanovisko advokáta České unie sportu Daniela Viduny

Tisková zpráva ČUS k problematice

07/04/2020

Vláda v omezené míře povolila venkovní sport

Veškeré informace o této novince naleznete na webové stránce
Česká unie sportu situaci sleduje a mapuje a pravidelně na svém webu vydává aktuální informace. Doporučujeme průběžně sledovat.

20/02/2020

Nejúspěšnější sportovec Středočeského kraje za rok 2019 – hlasování veřejnosti

Nominace do ankety Nejúspěšnější sportovec Středočeského kraje za rok 2019 jsou uzavřeny a nyní probíhá on-line hlasování veřejnosti.
I okres Beroun má v této anketě své zástupce, jak z řad sportovců tak trenérů. Vítězové hlasování veřejnosti obdrží zvláštní ocenění od partnera akce.

Hlasovat můžete na odkazu ZDE

Slavnostní předání cen proběhne dne 19.3.2020 od 18:00 v Kulturním domě Grand ve Slaném.

30/01/2020

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019 – výsledky

V úterý 28.1.2020 se v Kulturním domě Plzeňka konal slavnostní večer, na kterém byli oceněni nejlepší sportovci a sportovní kolektivy Berounska za rok 2019.

Všem oceněným touto cestou srdečně gratulujeme.
Zde jsou konečné výsledky.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ
1. Michal Vabroušek (TJ Lokomotiva Beroun – veslování)
2. Aleš Opatrný (Hořovice – jezdectví)
3. Tomáš Ludvík (TJ Lokomotiva Beroun – plavání)
4. Bára Stýblová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
5. Nela Halaburdová (Beroun GC a GC Eden Beroun – golf)
6. Vendula Soukupová (OCR)
7. Zdeněk Liehne (Svaz branně technických sportů, MK Beroun – dynamická střelba)
8. Lenka Rendlová (plavání)
9. Adéla Rozehnalová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
10. Martin Černý (Lední hokej Králův Dvůr)

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ
1. Michael Štorek (TJ Lokomotiva Beroun – veslování)
2. Natálie Krubová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
3. David Ludvík (TJ Lokomotiva Beroun – plavání)
4. Barbora Míková (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
5. Matěj Smejkal (TJ Lokomotiva Beroun – veslování)
6. Kristýna Pacltová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
7. Filip Trnka (Sokol Králův Dvůr – rychlostní kanoistika)
8. Jáchym Kincl (Sokol Králův Dvůr – rychlostní kanoistika + HC Cvokaři Hořovice – in-line hokej)
9. Tereza Torová (TC R.A.K. Beroun – Disco dance + Freestyle)
10. Olga Maria Folkmanová (jezdectví – Working Equitation)

DRUŽSTVA DOSPĚLÍ
1. Atletika (ženy) – TJ Lokomotiva Beroun
2. Triton Beroun – podvodní ragby
3. FK Králův Dvůr – fotbal
4. Stolní tenis – Sokol Králův Dvůr
5. FK Komárov – fotbal

DRUŽSTVA MLÁDEŽ
1. Párová osmiveslice (mix mladší žáci a žačky) – TJ Lokomotiva Beroun
2. Atletika (juniorky) – TJ Lokomotiva Beroun
3. Piranhas Beroun (U13 žákyně) – softbal
4. Deblkánoe juniorky – Sokol Králův Dvůr
5. SK Kelti (dorost)

KRAJÁNEK ROKU
1. Martin Růžička – hokej
2. Tomáš Macháč – tenis
3. Tibor Nevelöš – jachting/windsurfing
CENA FAIR PLAY
Marcel Dlugoš – fotbal

SPORTOVNÍ OSOBNOST MĚSTA BEROUN
Miloslav Křesťan – hokej, fotbal

CENA VEŘEJNOSTI
Tereza Torová – TC R.A.K. Beroun

Foto: Pavel Paluska

predani1predani3predani2
predani4predani5predani6

08/01/2020

Vyhlášení programu Fond sportu a volného času – Program 2020 – Středočeský kraj

Veškeré informace naleznete ZDE

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 9. ledna 2020 (9:00 hodin) do 23. ledna 2020 (16:00 hod).

Systém elektronického podávání žádostí: zde

08/01/2020

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019 – Cena veřejnosti

Hlasování veřejnosti probíhá prostřednictvím internetové ankety zde
Hlasovat můžete na níže uvedené stránce až pro 5 sportovců. Tato forma nahrazuje anketní lístky v Berounském deníku. Hlasovat můžete do 21. ledna od 18:00.

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne dne 28.1.2019 v Kulturním domě Plzeňka Beroun.

28/11/2019

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019 – nominace spuštěny !

Dne 28.1.2020 se opět setkáme na tradičním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019. Slavnostní předávání cen se uskuteční ve Společenském domě Plzeňka od 18:00 hodin. Tuto anketu pořádá každoročně město Beroun spolu s Českou unií sportu a agenturou Sport Action.

Nyní je třeba nalézt ty sportovce a týmy, které se objeví v nominacích do jednotlivých kategorií.

Kategorie :
1. Jednotlivci do 18 let
2. Jednotlivci nad 18 let
3. Týmy do 18 let
4. Týmy nad 18 let
5. Krajánek – sportovec, který bydlí v našem regionu, ale závodí v jiném klubu
6. Cena fair-play
7. Handicapovaný sportovec
8. Sportovní osobnost – zasloužilí trenéři, cvičitelé, funkcionáři, atp. (možno nominovat i In memoriam)
9. Berounská sportovní hvězda veřejnosti – hlasování bude probíhat na webu, zahájení oznámíme s dostatečným předstihem

Anketní lístek naleznete ZDE vyplněný zašlete nejpozději do 21.12.2019 na email : bezosport@seznam.cz

K nominačnímu lístku přiložte fotografie nominovaných. Fotografie budou na slavnostním večeru prezentovány na velkoplošných projekcích.

Pokud budete mít nominace ve více kategoriích nebo v jedné kategorii více nominací, použijte pro každou nominaci jeden anketní lístek a do popisu fotografie nezapomeňte uvést jméno o koho se jedná.

K nominacím můžete též použít anketní lístek na webových stránkách města Beroun, který funguje on-line

Děkujeme za spolupráci. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní osoby:
Zítová Michaela Tel: 311654243 E: osva1@muberoun.cz
Jan Bežo Tel: 724274468 E: bezosport@seznam.cz
Martina Bozemanová Tel: 605505254 E: cus@cusberoun.cz

19/11/2019

Bruslařská olympiáda Beroun 2019 – 5.11.2019 – Zimní stadion Beroun

Akce pořádaná Okresním sdružením ČUS Beroun za podpory města Beroun.
Dne 5.11.2019 se do Berouna sjeli žáci a žákyně základních škol z Berouna a okolí, aby změřili síly na ledě Zimního stadionu. Soutěžilo se jak v hokejové disciplíně – rybníkové hokeji tak v dovednostních disciplínách. Na nejlepší sportovce čekalo ocenění v podobě opravdových medailí, které předal místostarosta města Beroun pan Dušan Tomčo.
Na olympiádu se přijela podívat i Česká televize a děti se mohly vidět ve Zprávičkách na programu ČT Déčko.


hokej10hokej9
hokej8hokej7
hokej6hokej5
hokej4hokej3
hokej2hokej1

31/10/2019

Bruslařská olympiáda Beroun 2019 – 5.11.2019 od 8:30 do 14:00 Zimní stadion Beroun

Okresní sdružení ČUS Beroun z.s. s podporou města Beroun pořádá dne 5.11.2019 od 8:30 Bruslařskou olympiádu Beroun 2019. Akce se koná na Zimním stadionu Beroun a je určena pro žáky a žákyně základních škol. Tohoto prvního ročníku se zúčastní cca 60 dětí ze ZŠ Wágnerova, ZŠ Závodí, ZŠ Králův Dvůr a ZŠ Hýskov. Účastníci změří síly v rybníkové lize a v dalších dovednostních disciplínách, jako je např. střelba na cíl, rychlostní bruslení nebo štafeta družstev. Na vítěze čekají medaile, na všechny zúčastněné pak věcné ceny a především radost z pohybu. Jedná se o první, pilotní ročník, a vizí celého projektu je pokračovat i do budoucna a bruslařskou olympiádu zařadit mezi pravidelné sportovní akce pro děti a mládež z Berouna a okolí.

Touto akcí chceme aktivně vstoupit do sportovního prostředí v regionu a přispět tak k rozšíření možností pohybových a zdraví prospěšných aktivit dětí a mládeže.

Článek v Berounském deníku
bruslarskaolympiada

25/10/2019

ČUS „Sportuj s námi“ pokračuje i v roce 2020 – přihlásit akci můžete již od 1.11.2019

Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu. Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2019!

Přihlášení do projektu pro rok 2020 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné Okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

8) termín konání akcí je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

10/10/2019

MŠMT zveřejnilo Výzvu v programu MŮJ KLUB na rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách Výzvu v programu MŮJ KLUB na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému. Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 7. října. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019.

Ve zveřejněné Výzvě na rok 2020 je oproti minulé Výzvě na tento program několik změn jako například nové přílohy k žádosti či omezení hodinové sazby v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).

Jako každý rok jsme připraveni všem TJ/SK se zpracováním žádosti pomoci, poradit nebo kompletně zpracovat.

10/10/2019

Hybšmanův orientační závod – 12.10.2019 od 9:30 – Beroun Městská hora

Hybšmanův orientační závod

V rámci projektu ČUS Sportuj s námi vás srdečně zveme na Hybšmanův orientační závod, který pořádá ELÁN sport Beroun. FB akce zde

18/09/2019

Beroun Bike Maraton 2019 – 22.9.2019 od 8:00 – Husovo nám. Beroun

bikemaraton

Beroun Bike Maraton je závod pro každého, kdo má rád horské kolo bez rozdílu věku, pohlaví nebo fyzické kondice. Závod je rozdělen do tří kategorií, které se liší obtížností trasy. Každý závodník si přijde na své a závod si maximálně užije v krásném prostředí Berounska, do kterého je závod zasazen. Můžete se těšit i na bohatý doprovodný program. Nebude chybět ani tombola plná skvělých cen. Více informací a registrace zde.
bikemaratonprogram

13/09/2019

Plavecká soutěž měst – Beroun – 2.10.2019 – podporováno projektem ČUS – Sportuj s námi

Ve středu 2. října se uskuteční další ročník plavecké soutěže měst. Každý kdo přijde odplavat 100 metrů na čas dostane diplom a volný vstup do Aquaparku! Neváhejte a přijďte využít tuto šanci a pomozte nám tuto soutěž vyhrát.
Tato akce je podporována v rámci projektu ČUS – Sportuj s námi.

Plavani

19/06/2019

AFK Loděnice pořádá „Oslavy 90 let kopané v Loděnici“ – 21.6 – 23.6.2019

Plagát oslavy 90l AFK_Grafotechna_opravena loga

05/06/2019

Česká BMX liga 2019 – 8.-9.6.2019 – Nižbor Panská louka

Nižbor BMX Racig Team z.s. zve ve všechny příznivce bikrosu a kol obecně na 5. a 6. závod seriálu České BMX ligy 2019, který se bude konat na nově zrekonstruované dráze v areálu Panská louka v Nižboru.
U těchto závodů jsou vypsány i 3 kategorie příchozích (neregistrovaných) jezdců – do 8 let, nad 8 let a MTB.

Propozice 5. závod
Propozice 6. závod

Odkaz na událost na FB je zde:
poster_A3_web_19

20/05/2019

R.A.K Dance Cup 2019 – 1.6.2019 – Sportovní hala SAMK Kladno

V rámci projektu ČUS „Sportuj s námi“ se v sobotu 1.6.2019 uskuteční R.A.K. DANCE CUP 2019. Místo konání je Sportovní hala SAMK Kladno, Sportovců 818.
rak_dance_web
A co o akci říkají pořadatelé?

R.A.K. Dance Cup navazuje na úspěšnou tradici pohárové soutěže Beroun Cup. Letos se přesouváme do větší moderní haly SAMK Kladno.

Sejdeme se 1.6. 2019, tedy na Den dětí a zároveň narozeniny Tanečního Centra R.A.K.! Přijďte to s námi oslavit a užít si pohárovou soutěž. Tak jako každý rok jsou pro vás připraveny hodnotné ceny, o které se můžete „poprat“ na tanečním parketu.

Budeme moc rádi, pokud se zúčastníte naší soutěže. I letos vítáme všechny skupiny, které se zúčastňují organizovaných tour, ale i všechny skupiny které trénují pod DDM, ZUŠ nebo SVČ.

Zvlášť otevřeme kategorie pro DDM, Hobby a Profi.

Zajistíme příjemné zázemí, kvalitní porotu a samozřejmostí budou medaile, poháry a skvělé ceny. V rámci dětského dne bude velký doprovodný program na Sletišti (naproti sportovní hale) kde může celá rodina trávit volné chvíle. Dále ve sportovním areálu je aquapark, trampolínový park, lanový park, mini golf, workout hřiště a příjemná restaurace Sleťák.

14/05/2019

Grantové řízení Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence 2019

Výsledky naleznete na webové stránce nebo ZDE: Schválené žádosti, Žádosti nevyhovující a Žádosti vyřazené z hodnocení

16/04/2019

Ocenění Sportovec roku 2018 Středočeského kraje

Dne 4.4.2019 byla v Benešově udělena ocenění nejlepším sportovcům Středočeského kraje za rok 2018. Cílem projektu bylo ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich celoživotní přínos pro sport.
Do ankety bylo nominováno 145 jednotlivců a družstev v osmi kategoriích a ani sportovci z Berouna neodešli s prázdnou. Všem oceněným gratulujeme !

Ocenění získali:

Jednotlivci mládež TALENT:

7. místo – Barbora Míková – TJ Spartak Hořovice – moderní pětiboj

Jednotlivci:

9. místo – Tomáš Ludvík – TJ Lokomotiva Beroun – plavání

Krajánek:

2. místo – Jan Cincibuch – Dukla Praha (TJ Lokomotiva Beroun) – veslování

Další fotografie a seznam všech oceněných naleznete v článku Benešovského deníku nebo na webových stránkách Středočeského kraje

cincibuch_

mikova

02/04/2019

„Ocenění významných osobností sportu okresu Beroun 2018“ – ohlédnutí za akcí

Malé ohlédnutí za poslední VH Okresního sdružení ČUS Beroun, na které proběhlo „Ocenění významných osobností sportu okresu Beroun 2018“

Z rukou předsedy Josefa Sakáče zde nominovaní převzali ocenění za významný a výjimečný přínos do sportovního prostředí. Kluby, které osobnosti nominovaly a Okresní sdružení ČUS Beroun jím tímto vyjádřilo poděkování za jejich celoživotní práci.

Ocenění bylo uděleno těmto:

Divín Antonín – In Memoriam (TJ Lokomotiva Beroun – tenis)
Garček Milan (TJ Lokomotiva Beroun – judo)
Hradil Karel a Hradilová Anna (TJ Lokomotiva Beroun – kanoistika + veslování)
Mgr. Chramosta Ladislav – In Memoriam (LTC Beroun – tenis + předseda OVV ČSTV Beroun)
Chlustina Josef (TJ Záluží – funkcionář)
Mudrová Zlata (TJ Lokomotiva Beroun – funkcionář)
Seeman Vladimír (TJ Endeco Zdejcina – fotbal + TJ Lokomotiva Beroun – plavání)
Souček Bohumil (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
Šebek Miloš (FK Všeradice 1932 – fotbal)
Vlnas Karel – In Memoriam (TJ Lokomotiva Beroun – tenis)

Článek uveřejněný v Podbrdských novinách
VH7
VH6VH5VH4VH3VH8VH1VH2

02/04/2019

Čestné ocenění pro Jitku Humlovou a Iljenu Jiráskovou – TJ Kublov

Dne 24.3.2019 se konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty Kublov z.s., na které předal předseda Okresního sdružení ČUS Beroun z.s., pan Josef Sakáč čestné ocenění členkám TJ:

Jitce Humlové

Iljeně Jiráskové

Ocenění byla předána k příležitosti jejich životních jubileí za dlouholeté zásluhy a rozvoj sportu v obci Kublov. Tímto srdečně gratulujeme.
tjkublov
tjkublov2tjkublov1

18/03/2019

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2018 – vyhlášení výsledků

sportovec182
sportovec181sportovec18

sportovec183

Nejúspěšnější sportovci roku 2018 z berounského regionu se sešli ve středu 13. března v sálu Kulturního domu Plzeňka, kde byli oceněni ti nejlepší z nejlepších.

Konečné pořadí ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska 2018:
Kolektivy mládež:
1. Lokomotiva Beroun dvojka s kormidelníkem junioři (veslování)
2. HC Berounští Medvědi mladší žáci (lední hokej)
3. Výběr U12 OFS Beroun (fotbal)
4. HC Cvočkaři Hořovice přípravka (in-line hokej)
5. Lokomotiva Beroun štafeta ročník 2007 (plavání)
Jednotlivci mládež:
1. Ludvík David (Lokomotiva Beroun – plavání)
2.Žáková Anita (Lokomotiva Beroun – atletika)
3.Míková Barbora (Spartak Hořovice – moderní pětiboj, Lokomotiva Beroun – plavání, atletika)
4.Forejtová Markéta (Lokomotiva Beroun – veslování)
5.Čech Daniel (HC Cvočkaři Hořovice – in-line hokej)
6.Veverková Alžběta (Sokol Králův Dvůr – kanoistika)
7.Neliba Tadeáš (Lokomotiva Beroun – plavání)
8. Zajacová Jindřiška (Lokomotiva Beroun – nádechové potápění)
9. Rozehnalová Adéla (Lokomotiva Beroun – atletika)
10. Matějková Zuzana (Lokomotiva Beroun – veslování)
Kolektivy dospělí:
1.Český lev – Union Beroun (fotbal)
2.Lokomotiva Beroun – juniorky (atletika)
3.FK Králův Dvůr (fotbal)
4. Sokol Komárov – ženy (volejbal)
5. Sochy Beroun – ženy (basketbal)
Jednotlivci dospělí:
1. Stýblová Bára (Lokomotiva Beroun – atletika)
2. Ludvík Tomáš (Lokomotiva Beroun – plavání)
3.Halaburdová Nela (Beroun Golf Club + Golf Club Eden Beroun – golf)
4.Liehne Zdeněk (Svaz branně technických sportů Městský klub Beroun – praktická střelba)
5. Lhotka Tomáš (Český Lev-Union Beroun – fotbal)
6. Mikula Miroslav (Iron stars Beroun – dlouhý triatlon)
7.Dryák Vojtěch (Lokomotiva Beroun – atletika)
8. Liehne Irena (Svaz branně technických sportů Městský klub Beroun – praktická střelba)
9. Bulava František (Lokomotiva Beroun – terénní triatlon)
10.Kočvara Jiří (Lokomotiva Beroun – kulturistika
Krajánek roku:
1. Babor Daniel (cyklistika – Kovo a Pardus Tufo Prostějov)
2. Hejda Lukáš (fotbal – FC Viktoria Plzeň)
3. Hrabár Jiří (Alpiq Kladno – hokejbal)
Fair – play:
Neliba Tadeáš (Lokomotiva Beroun – plavání)
Sportovní osobnost města Beroun:
Sehnoutka Jaroslav (Lokomotiva Beroun – veslování)
Sportovní hvězda Berounského deníku:
Šebek Pavel (ČLU Beroun – fotbal)

Článek v Berounském deníku si můžete přečíst zde

Článek Město Beroun

18/02/2019

Konference – Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 se uskutečnila v Praze konference České unie sportu pod názvem „Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti“, kde byla klíčovým tématem stále se snižující úroveň pohybové gramotnosti obyvatel ČR.

V rámci konference vystoupili erudovaní odborníci – sportovní pedagogové a trenéři, představitelé armády, lékaři z oboru sportovní medicíny a další specialisté v oboru pohybových aktivit. Z prezentovaných skutečností vyplývá, že snižující se tělesná zdatnost populace stále více negativně zasahuje do běžného občanského života. V rámci jednotlivých vystoupení bylo poukázáno na příčiny a důsledky stávajícího stavu i na cesty vedoucí k nápravě.

Zde naleznete odkaz na kompletní videozáznam konference a prezentace jednotlivých přednášejících.

Předseda ČUS Miroslav Jansta ve svém vystoupení shrnul závěry konference.

13/02/2019

Berounská vzduchovka 2019 I – neděle 17.2.2019

Zveme vás na sportovní akci „Berounská vzduchovka 2019 I“, kterou pořádá Klub biatlonu Beroun Střelecké závody se konají již toto neděli 17.2.2019 v tělocvičně 2. ZŠ Beroun – prezence od 9:00. Jedná se o akci pro veřejnost a zúčastnit se mohou jak děti tak dospělí. Podrobnější informace najdete v propozicích.
plakat_vzduchovka

31/01/2019

Nové úrazové pojištění členů ČUS od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby/tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě.

Více informací k novému úrazovému pojištění od 1. 2. 2019, včetně uzavřené pojistné smlouvy a postupu k nahlášení škodní události naleznete na stránkách ČUS

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci pojišťovny Kooperativa.

Informace o novém úrazovém pojištění vyjde i ve Zpravodaji ČUS č.
1/2019.

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává nadále v platnosti a nic se v tomto směru nemění.

16/01/2019

Grantový program KÚ 2019 – Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence

Termín podání žádostí od 14.1.2019 od 9.00 hod do 28.1.2019 do 16.00 hod. (musí být již doručeno, nestačí razítko pošty)
Bližší informace naleznete na této webové stránce nebo zde.

11/01/2019

Vyhlášení ankety Sportovec Středočeského kraje za rok 2018

Středočeský kraj, ve spolupráci se Středočeskou krajskou organizací ČUS, vyhlašuje anketu o nejúspěšnějšího sportovce Středočeského kraje za rok 2018.
Slavnostní vyhlášení výsledků této ankety se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 od 18:00 hodin v prostorách kulturního centra Karlov, Na Karlově 2064, Benešov.

Cílem projektu je ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich celoživotní přínos pro sport.
Obracíme se na všechny sdružené sportovní subjekty v našem okrese s žádostí o vyplnění nominací – veškeré materiály zaslány do TJ/SK elektronicky.
Využijte této příležitosti ke zviditelnění dosažených úspěchů vašich sportovců. Pevně věříme, že okres Beroun bude mít v této krajské soutěži díky vám mnoho oceněných.
sportovecroku18

08/01/2019

43. ročník – Běh partyzánskou stezkou – 12.1.2019 – Osek u Hořovic

V rámci projektu ČUS „Sportuj s námi“ se v sobotu 12.1.2009 uskuteční již 43. ročník Běhu partyzánskou stezkou – přespolní běh. Trať hlavního závodu měří cca 10 km a je vedena z části po asfaltové silnici do blízkého lesa, tam lesním terénem k bývalému partyzánskému krytu a zpět .
Mládežnické kategorie mají své trasy v ulicích obce Osek.
Podrobnější informace naleznete zde

6/12/2018

Povinnost TJ/SK zveřejnit účetní závěrku za rok 2017 ve sbírce listin Veřejného rejstříku

Do konce kalendářního roku 2018 mají všechny TJ/SK, které se po změně občanského zákoníku staly spolky, povinnost zveřejnit účetní závěrky za rok 2017 ve sbírce listin Veřejného rejstříku. Tato povinnost platí zpětně od roku 2014, tzn. že k 31.12.2018 by všichni měli mít zveřejněny účetní závěrky za roky 2014, 2015, 2016 a 2017.
Podrobné informace jakým způsobem toto učinit byly zaslány emailem do všech klubů sdružených v Okresním sdružení ČUS Beroun z.s.

20/11/2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018. Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného „Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace“ (tedy i všem příjemcům dotace z Programu „Můj klub“)

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018.

14/11/2018

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2018 – nominace

Dne 13.3.2019 se opět setkáme na tradičním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2018. Tuto anketu pořádá každoročně Město Beroun spolu s Berounským deníkem a Českou unií sportu. Slavnostní předávání cen se uskuteční ve Společenském domě Plzeňka.

Nyní je třeba nalézt ty sportovce a týmy, které se objeví v nominacích do jednotlivých kategorií.

Kategorie :
1. Jednotlivci do 18 let
2. Jednotlivci nad 18 let
3. Týmy do 18 let
4. Týmy nad 18 let
5. Krajánek – sportovec, který bydlí v našem regionu, ale závodí v jiném klubu
6. Cena fair-play

Už nyní můžete posílat nominace na e-mailovou adresu bezosport@seznam.cz
U nominace uveďte, jméno a příjmení sportovce (případě týmu), celek, za jaký závodí, sport, úspěchy v roce 2018, spojení na závodníka či tým. Můžete zaslat i jeho fotografii.
Článek v Berounském deníku zde

19/10/2018

Pavel Nedvěd pokřtil knihu 100 let českého sportu

nedved_krest
Odkaz ČUS

11/10/2018

ČUS „Sportuj s námi“ 2019

chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude zaslán všem okresním sdružením ČUS a bude umístěn na webu České unie sportu v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu.

Přihlášení do projektu pro rok 2019 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušná okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

08/10/2018

MŠMT zveřejnilo 7. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

7. část úspěšných žadatelů

28/09/2018

Výzva MŮJ KLUB na rok 2019 – podávání žádostí spuštěno

Dne 27.9.2018 byla zveřejněna výzva MŮJ KLUB na rok 2019. Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují min. 12 členů ve věku do 23 let. Více informací naleznete zde

Jako každý rok doporučujeme všem tělovýchovným jednotám, které mají ve své členské základně mládež do 23 let (minimálně 12 členů), aby si o tuto dotaci zažádaly.
Pouze pro zajímavost – v minulém roce bylo do TJ/SK sdružených v OS ČUS Beroun rozděleno z tohoto dotačního programu více než 7 mil. Kč
Jsme opět připraveni vám s administrací žádostí jakkoli poradit a pomoci.
Termín pro podání žádostí je do 31. 10. 2018

10/09/2018

Pozvánka na XXVII. Valnou hromadu Okresního sdružení ČUS Beroun z.s. – 20.9.2018

Srdečně vás zveme na naší valnou hromadu konanou dne 20.9.2018 od 17:00 (prezence od 16:30) ve Společenském domě Zdice, na které mimo jiné proběhne Ocenění významných osobností – předání ocenění významným osobnostem v oblasti sportu v okrese Beroun.
Pozvánka

22/08/2018

MŠMT zveřejnilo 6. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

6. část úspěšných žadatelů

15/08/2018

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. V první fázi dojde k zápisům střešních organizací a národních sportovních svazů, následovat budou zápisy jednotlivých TJ/SK.

01/08/2018

MŠMT zveřejnilo 5. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

5. část úspěšných žadatelů

13/06/2018

Evropský týden sportu 2018

Rádi bychom Vás informovali o konání již 4. ročníku Evropského týdne sportu, který proběhne od 23. do 30. 9. 2018. I Vy můžete být součástí této celoevropské iniciativy a motivovat své okolí k pohybové aktivitě.
Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září pořádá sportovní akci pro veřejnost. Prvních 70 přihlášených organizátorů získá navíc podporu propagace a dárky pro účastníky.
Evropský týden sportu si klade za cíl zapojit občany do sportovní a tělesné aktivity a zvýšit jejich povědomí o jejích četných přínosech. Týden je určen všem – bez ohledu na věk, původ či fyzickou zdatnost. Měl by být setkáním jednotlivců, veřejných orgánů, sportovních hnutí, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru. Do letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu se jako ambasadoři zapojí také tři olympijské hvězdy. Motivovat širokou veřejnost, aby si našli čas na pravidelný pohyb, budou talentovaná atletka Michaela Hrubá, bronzová medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková a nadějný kanoista Josef Dostál.

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře na webových stránkách pořadatele.

28/06/2018

MŠMT zveřejnilo 4. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

4. část úspěšných žadatelů

13/06/2018

Evropský týden sportu 2018

Rádi bychom Vás informovali o konání již 4. ročníku Evropského týdne sportu, který proběhne od 23. do 30. 9. 2018. I Vy můžete být součástí této celoevropské iniciativy a motivovat své okolí k pohybové aktivitě.
Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září pořádá sportovní akci pro veřejnost. Prvních 70 přihlášených organizátorů získá navíc podporu propagace a dárky pro účastníky.
Evropský týden sportu si klade za cíl zapojit občany do sportovní a tělesné aktivity a zvýšit jejich povědomí o jejích četných přínosech. Týden je určen všem – bez ohledu na věk, původ či fyzickou zdatnost. Měl by být setkáním jednotlivců, veřejných orgánů, sportovních hnutí, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru. Do letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu se jako ambasadoři zapojí také tři olympijské hvězdy. Motivovat širokou veřejnost, aby si našli čas na pravidelný pohyb, budou talentovaná atletka Michaela Hrubá, bronzová medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková a nadějný kanoista Josef Dostál.

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře na webových stránkách pořadatele.

04/06/2018

MŠMT zveřejnilo 3. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

3. část úspěšných žadatelů

30/05/2018

Pozvánka – Závod v letním BIATLONU Tmaň – 16.6.2018 od 10:30

Dne 16.6.2018 pořádá TJ VČ Tmaň Závod v letním BIATLONU. Akce se uskuteční na fotbalovém hřišti ve Tmani od 10:30 hodin. Soutěžit se bude v kategoriích : přípravka, dívky a kluci, dospělí


Více zde

29/05/2018

Pozvánka na dětský den s Piranhas – neděle 3.6.2018

V neděli 3. června pořádá sportovní klub Piranhas Beroun DĚTSKÝ DEN S PIRANHAS. Akce se uskuteční od 10:00 do 15:00 na Tyršově atletickém stadionu TJ Lokomotiva Beroun.
Hlavní atrakcí Dětského dne s Piranhas budou dva velké nafukovací skákací hrady se skluzavkami. Dále budou na děti čekat stanoviště s dovednostmi, které jsou potřeba při pálkovacích sportech (chytání míčů, házení míčů na přesnost, odpalování do dálky, běhání po metách).
Od 13:30 se uskuteční ukázka baseballového tréninku, do kterého se bude možné aktivně zapojit. Všechny děti, které se zúčastní tréninku, tak získají lístek do tomboly o pěkné ceny. Každý lístek je výherní.
Od 14:00 se uskuteční ukázka softballového zápasu dětí Piranhas Beroun.
Akce je určena pro všechny děti od 3 do 12 let! Vstup na akci je ZDARMA!

Více zde

24/04/2018

Pozvánka na 41. ročník Vodáckého maratonu na Berounce, který
odstartuje v sobotu 19. května 2018 v Dolanech

Tato akce je podporována projektem ČUS – Sportuj s námi
Více zde

04/04/2018

MŠMT zveřejnilo 1. část úspěšných žadatelů z dotačního programu MŮJ KLUB na rok 2018

1. část úspěšných žadatelů

28/01/2018

Vyhlášení výsledků Nejlepší sportovec Středočeského kraje roku 2017

Slavnostní vyhlášení této ankety proběhne 1.3.2018 od 18:00 v kongresovém sále ve Sportovním centru Nymburk.
Cílem projektu je ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich celoživotní přínos pro sport.

Na této akci má i okres Beroun své nominované sportovce, kterým držíme palce.

17/01/2018

Výsledky ankety – Nejlepší sportovci Berounska 2017

Tradiční anketa Nejúspěšnější sportovec roku vyvrcholila znovu v berounském kulturním domě Plzeňka, kde se veřejnosti představili ti nejlepší. Zde jsou jména těch, kteří se umístili na stupních vítězů.

Kolektiv mládež:
1. LOKOMOTIVA BEROUN – mladší žáci – veslování (párová osmiveslice)
2. SOKOL KRÁLŮV DVŮR – juniorky – rychlostní kanoistika (debl kanoe)
3. HC CVOČKAŘI HOŘOVICE – mladší žáci – in-line hokej

Jednotlivci mládež:

1. LUDVÍK Tomáš – Lokomotiva Beroun – plavání
2. STÝBLOVÁ Bára – Lokomotiva Beroun – atletika
3. KINDLOVÁ Magdaléna – Lokomotiva Beroun – veslování
Kolektiv dospělí:
1. LOKOMOTIVA BEROUN – ženy – atletika
2. FK KRÁLŮV DVŮR – muži – fotbal
3. T.B.C. KRÁLŮV DVŮR – muži – florbal
Jednotlivci dospělí:
1. OPATRNÝ Aleš – JS Opatrný Hořovice – jezdectví
2. LIEHNE Zdeněk – SBKTS MK Beroun – praktická střelba
3. EKL Tomáš – Iron stars Beroun – triatlon
Krajánek roku:
CINCIBUCH Jan – Dukla Praha – veslování (skif lehkých vah)
Sportovní osobnost Města Beroun pro rok 2017:
PETERKA Petr – BK Beroun – basketbal
Sportovní hvězda Berounského deníku:
AFK LODĚNICE – starší žáci – fotbal
Další jména oceněných sportovců a fotografie z celé akce najdete v těchto odkazech :
Berounský deník
Berounský deník – fotogalerie

21/12/2017

Granty Stč. KÚ z Fondu sportu, volného času a primární prevence 2018

Na stránkách Středočeského KÚ byly zveřejněny podmínky pro podání žádosti z Fondu sportu, volného času a primární prevence 2018. Termín odevzdání je v závěru ledna
Program 2018

20/12/2017

Manuály k podávání žádostí do dotačního programu Můj klub 2018

1. část
2. část

11/12/2017

Spuštění dotačních programů MŠMT – Můj klub 2018 + vyúčtování Programu VIII 2017

MŠMT otevřelo v pátek 8. prosince svůj informační systém s názvem IS-SPORT pro podávání vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2017 a zároveň pro podávání žádostí v rámci programu MŮJ KLUB na rok 2018.
Od pátku 8. 12. 2017 do čtvrtka 15. 2. 2018 mohou příjemci dotací z programů MŠMT podávat vyúčtování 2017 prostřednictvím informačního systému IS-SPORT dostupného na adrese. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo k vyúčtování manuál, který najdete ZDE.
Zároveň – od pátku 8. 12. do pátku 29.12. 2017 – mají TJ/SK, které splňují podmínky MŠMT, možnost podávat žádosti o dotace v rámci programu MŮJ KLUB na rok 2018.
Více podrobností najdete ve vyhlášení ZDE

1/12/2017

Pozvánka na XXVI. mimořádnou valnou hromadu Okresního sdružení ČUS Beroun z.s. – 19.12.2017

srdečně vás zveme na mimořádnou valnou hromadu Okresního sdružení ČUS Beroun z.s., která se bude konat v úterý 19. 12. 2017 od 17:00 hodin (prezence od 16:30) ve Společenském domě ve Zdicích.
Pozvánka

20/11/2017

Nominace – Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Beroun

Dne 16. 1. 2018 se v Kulturním domě Plzeňka uskuteční vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017 okresu Beroun.
V letošním roce se ČUS stal spolu s Berounským deníkem a Městem Beroun jedním z hlavních pořadatelů této akce.
Vyhlašovány budou tyto kategorie:
1. Jednotlivci – mládež do 18 ti let
2. Jednotlivci – dospělí nad 18 let
3. Týmy – mládež
4. Týmy – dospělí
5. Cena Fair Play

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění anketního lístku, který byl rozeslán emailem do všech TJ/SK.
Nominace zasílejte na: jan.bezo@denik.cz do 5. 12. 2017

23/10/2017

Přihláška ČUS Sportuj s námi 2018

Níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2018. Přihláška bude otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2017. Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS nebo na stránkách projektu stránkách projektu.

Přihláška „Sportuj s námi 2018“

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

23/10/2017

MŠMT chystá na rok 2018 inovaci dotačního programu č. VIII

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo ve čtvrtek 5. 10. 2017 zprávu, ve které oznamuje záměr příští rok zjednodušit administraci dotačních žádostí jak pro kluby, tak pro své úředníky. Kluby by měly žádat o finance na sportovní činnost i na provoz a údržbu sportovních zařízení v rámci jednoho společného programu, do kterého MŠMT připraví větší objem finančních prostředků než v předchozích letech.
Sportovní kluby letos dostaly z MŠMT výrazně více peněz než v loňském roce. V roce 2018 navíc MŠMT plánuje úpravu dotačních programů tak, aby podávání a zpracování žádostí bylo administrativně snazší a do klubů šlo ještě více peněz. Zatímco v loňském roce bylo pro kluby připraveno celkem půl miliardy korun (350 mil. z programu VIII. na činnost klubů a 150 mil. z programu IV. na provoz a údržbu), v letošním roce bylo jen na činnost klubů rozděleno 700 milionů korun. Z nově vypsaného programu IV. na provoz a údržbu by pak podle odhadů mělo odejít dalších minimálně 150 milionů korun.

03/05/2017

Aktuální manuály k Informačnímu systému

Informační systém

03/05/2017

Nové pojistné smlouvy od 1.1.2017 s Kooperativou

Od ledna 2017 platí dvě nové smlouvy uzavřené mezi Českým olympijským výborem a pojišťovnou Kooperativa, které zajišťují bezpečí členů sportovních klubů a tělovýchovných jednot plošně po celé republice. Jedná se o smlouvy na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou trenérem.

1. Úrazové pojištění

2. Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

22/02/2017

Sportovec Středočeského kraje 2016

Slavnostní vyhlášení této ankety se koná 29.3.2017 v prostorách muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi od 18:00
Cílem projektu je ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich celoživotní přínos pro sport.

Nominační lístky a podrobné informace byly odeslány emailem do všech TJ/SK.

22/02/2017

Sportuj s námi – akce březen/2017

Josefský běh v Cerhovicích – 2. ročník

11/01/2017

Doklady pro vyúčtování dotace – Program VIII/2016 ke stažení

Komentář

Mzdové náklady – VZOR

Mzdové náklady

Souhrn vyúčtování MŠMT

Na stránkách MŠMT byl uveřejněn Manuál pro vyúčtování dotací z programu VIII 2016.

01/12/2016

Program VIII/2017 – prodloužení termínu podávání žádostí do 15.12.2016

MŠMT prodlužuje termín pro podávání žádostí k Programu č. VIII/2017 – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách do 15. 12. 2016, 24:00 hodin. Tento program je zaměřen na systematickou podporu sportování dětí a mládeže.
Všichni, kteří nestihli v prvním termínu žádost podat, a mají ve své členské základně minimálně 12 členů do 18ti let, tak mohou ještě učinit.
Podání žádosti není nijak komplikované a s největší pravděpodobností budete úspěšní.
V případě dotazů či žádostí o pomoc s administrací se na nás neváhejte obrátit.

 

11/11/2016

Valná hromada OS ČUS Beroun z.s.

Srdečně vás zveme na XXV. Okresní volební valnou hromadu OS ČUS Beroun z.s., která se koná dne 1.12.2016 od 16:00 (prezentace v 15:30) ve Společenském domě Sokolovna ve Zdicích. Pozvánka

 

11/11/2016

Dotační program VIII/2017-2019

Dotační program VIII/2017-2019 – Organizace sportu ve sportovních klubech spuštěn. Veškeré informace naleznete zde

 

11/11/2016

Dotační program IV/2017

Dotačního program IV/2017 – Údržba a provoz sportovních zařízení spuštěn. Veškeré podklady zaslány emailem do TJ/SK.

 

11/11/2016

Sportuj s námi

Projekt Sportuj s námi 2017 spuštěn. Veškeré podklady zaslány emailem do TJ/SK.