Středočeská krajská
organizace ČUS
fb_icon

Aktuality

28/11/2019

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019 – nominace spuštěny !

Dne 28.1.2020 se opět setkáme na tradičním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2019. Slavnostní předávání cen se uskuteční ve Společenském domě Plzeňka od 18:00 hodin. Tuto anketu pořádá každoročně město Beroun spolu s Českou unií sportu a agenturou Sport Action.

Nyní je třeba nalézt ty sportovce a týmy, které se objeví v nominacích do jednotlivých kategorií.

Kategorie :
1. Jednotlivci do 18 let
2. Jednotlivci nad 18 let
3. Týmy do 18 let
4. Týmy nad 18 let
5. Krajánek – sportovec, který bydlí v našem regionu, ale závodí v jiném klubu
6. Cena fair-play
7. Handicapovaný sportovec
8. Sportovní osobnost – zasloužilí trenéři, cvičitelé, funkcionáři, atp. (možno nominovat i In memoriam)
9. Berounská sportovní hvězda veřejnosti – hlasování bude probíhat na webu, zahájení oznámíme s dostatečným předstihem

Anketní lístek naleznete ZDE vyplněný zašlete nejpozději do 21.12.2019 na email : bezosport@seznam.cz

K nominačnímu lístku přiložte fotografie nominovaných. Fotografie budou na slavnostním večeru prezentovány na velkoplošných projekcích.

Pokud budete mít nominace ve více kategoriích nebo v jedné kategorii více nominací, použijte pro každou nominaci jeden anketní lístek a do popisu fotografie nezapomeňte uvést jméno o koho se jedná.

K nominacím můžete též použít anketní lístek na webových stránkách města Beroun, který funguje on-line

Děkujeme za spolupráci. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní osoby:
Zítová Michaela Tel: 311654243 E: osva1@muberoun.cz
Jan Bežo Tel: 724274468 E: bezosport@seznam.cz
Martina Bozemanová Tel: 605505254 E: cus@cusberoun.cz

19/11/2019

Bruslařská olympiáda Beroun 2019 – 5.11.2019 – Zimní stadion Beroun

Akce pořádaná Okresním sdružením ČUS Beroun za podpory města Beroun.
Dne 5.11.2019 se do Berouna sjeli žáci a žákyně základních škol z Berouna a okolí, aby změřili síly na ledě Zimního stadionu. Soutěžilo se jak v hokejové disciplíně – rybníkové hokeji tak v dovednostních disciplínách. Na nejlepší sportovce čekalo ocenění v podobě opravdových medailí, které předal místostarosta města Beroun pan Dušan Tomčo.
Na olympiádu se přijela podívat i Česká televize a děti se mohly vidět ve Zprávičkách na programu ČT Déčko.


hokej10hokej9
hokej8hokej7
hokej6hokej5
hokej4hokej3
hokej2hokej1

07/11/2019

Zpravodaj ČUS 8/19

Zpravodaj ČUS 8/19

OBSAH Zpravodaje ČUS 8/2019

3 VV ČUS informoval o vypsání nových dotačních programů
4 Nabídka bezplatné pomoci SCS ČUS s administrací dotací z programu Můj klub
4 Podzimní porady s informacemi o záměrech a činnosti Národní sportovní agentury
5 Vláda jmenovala místopředsedy Národní sportovní agentury
6 Marek Hájek: Jsme rádi, že vzniká sportovní agentura. Pomoci je třeba hlavně klubům
9 Projekt ČUS Sportuj s námi bude probíhat i v roce 2020
10 Poradna: Dotace a čestná prohlášení aneb Čemu věnovat pozornost?
13 Nepodcenit povinnosti sportovních klubů, TJ a svazů ve vztahu ke spolkovému rejstříku
14 ČUS Sportuj s námi: listopad ve znamení přespolních běhů
15 Řeku Dyji ve Znojmě zaplavili létající „draci“
16 Konference Pohyb na předpis poukázala na fatální následky nedostatku pohybové aktivity
17 TOP 8 finalistů v pátém ročníku projektu Díky, trenére
18 Rada Evropy chce sladit legislativu týkající se kriminalizace dopingu

31/10/2019

Bruslařská olympiáda Beroun 2019 – 5.11.2019 od 8:30 do 14:00 Zimní stadion Beroun

Okresní sdružení ČUS Beroun z.s. s podporou města Beroun pořádá dne 5.11.2019 od 8:30 Bruslařskou olympiádu Beroun 2019. Akce se koná na Zimním stadionu Beroun a je určena pro žáky a žákyně základních škol. Tohoto prvního ročníku se zúčastní cca 60 dětí ze ZŠ Wágnerova, ZŠ Závodí, ZŠ Králův Dvůr a ZŠ Hýskov. Účastníci změří síly v rybníkové lize a v dalších dovednostních disciplínách, jako je např. střelba na cíl, rychlostní bruslení nebo štafeta družstev. Na vítěze čekají medaile, na všechny zúčastněné pak věcné ceny a především radost z pohybu. Jedná se o první, pilotní ročník, a vizí celého projektu je pokračovat i do budoucna a bruslařskou olympiádu zařadit mezi pravidelné sportovní akce pro děti a mládež z Berouna a okolí.

Touto akcí chceme aktivně vstoupit do sportovního prostředí v regionu a přispět tak k rozšíření možností pohybových a zdraví prospěšných aktivit dětí a mládeže.

Článek v Berounském deníku
bruslarskaolympiada

25/10/2019

ČUS „Sportuj s námi“ pokračuje i v roce 2020 – přihlásit akci můžete již od 1.11.2019

Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu. Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2019!

Přihlášení do projektu pro rok 2020 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné Okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

8) termín konání akcí je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

10/10/2019

MŠMT zveřejnilo Výzvu v programu MŮJ KLUB na rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách Výzvu v programu MŮJ KLUB na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému. Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 7. října. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019.

Ve zveřejněné Výzvě na rok 2020 je oproti minulé Výzvě na tento program několik změn jako například nové přílohy k žádosti či omezení hodinové sazby v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).

Jako každý rok jsme připraveni všem TJ/SK se zpracováním žádosti pomoci, poradit nebo kompletně zpracovat.

10/10/2019

Hybšmanův orientační závod – 12.10.2019 od 9:30 – Beroun Městská hora

Hybšmanův orientační závod

V rámci projektu ČUS Sportuj s námi vás srdečně zveme na Hybšmanův orientační závod, který pořádá ELÁN sport Beroun. FB akce zde

18/09/2019

Beroun Bike Maraton 2019 – 22.9.2019 od 8:00 – Husovo nám. Beroun

bikemaraton

Beroun Bike Maraton je závod pro každého, kdo má rád horské kolo bez rozdílu věku, pohlaví nebo fyzické kondice. Závod je rozdělen do tří kategorií, které se liší obtížností trasy. Každý závodník si přijde na své a závod si maximálně užije v krásném prostředí Berounska, do kterého je závod zasazen. Můžete se těšit i na bohatý doprovodný program. Nebude chybět ani tombola plná skvělých cen. Více informací a registrace zde.
bikemaratonprogram

13/09/2019

Plavecká soutěž měst – Beroun – 2.10.2019 – podporováno projektem ČUS – Sportuj s námi

Ve středu 2. října se uskuteční další ročník plavecké soutěže měst. Každý kdo přijde odplavat 100 metrů na čas dostane diplom a volný vstup do Aquaparku! Neváhejte a přijďte využít tuto šanci a pomozte nám tuto soutěž vyhrát.
Tato akce je podporována v rámci projektu ČUS – Sportuj s námi.

Plavani

19/06/2019

AFK Loděnice pořádá „Oslavy 90 let kopané v Loděnici“ – 21.6 – 23.6.2019

Plagát oslavy 90l AFK_Grafotechna_opravena loga

05/06/2019

Česká BMX liga 2019 – 8.-9.6.2019 – Nižbor Panská louka

Nižbor BMX Racig Team z.s. zve ve všechny příznivce bikrosu a kol obecně na 5. a 6. závod seriálu České BMX ligy 2019, který se bude konat na nově zrekonstruované dráze v areálu Panská louka v Nižboru.
U těchto závodů jsou vypsány i 3 kategorie příchozích (neregistrovaných) jezdců – do 8 let, nad 8 let a MTB.

Propozice 5. závod
Propozice 6. závod

Odkaz na událost na FB je zde:
poster_A3_web_19

20/05/2019

R.A.K Dance Cup 2019 – 1.6.2019 – Sportovní hala SAMK Kladno

V rámci projektu ČUS „Sportuj s námi“ se v sobotu 1.6.2019 uskuteční R.A.K. DANCE CUP 2019. Místo konání je Sportovní hala SAMK Kladno, Sportovců 818.
rak_dance_web
A co o akci říkají pořadatelé?

R.A.K. Dance Cup navazuje na úspěšnou tradici pohárové soutěže Beroun Cup. Letos se přesouváme do větší moderní haly SAMK Kladno.

Sejdeme se 1.6. 2019, tedy na Den dětí a zároveň narozeniny Tanečního Centra R.A.K.! Přijďte to s námi oslavit a užít si pohárovou soutěž. Tak jako každý rok jsou pro vás připraveny hodnotné ceny, o které se můžete „poprat“ na tanečním parketu.

Budeme moc rádi, pokud se zúčastníte naší soutěže. I letos vítáme všechny skupiny, které se zúčastňují organizovaných tour, ale i všechny skupiny které trénují pod DDM, ZUŠ nebo SVČ.

Zvlášť otevřeme kategorie pro DDM, Hobby a Profi.

Zajistíme příjemné zázemí, kvalitní porotu a samozřejmostí budou medaile, poháry a skvělé ceny. V rámci dětského dne bude velký doprovodný program na Sletišti (naproti sportovní hale) kde může celá rodina trávit volné chvíle. Dále ve sportovním areálu je aquapark, trampolínový park, lanový park, mini golf, workout hřiště a příjemná restaurace Sleťák.

14/05/2019

Grantové řízení Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence 2019

Výsledky naleznete na webové stránce nebo ZDE: Schválené žádosti, Žádosti nevyhovující a Žádosti vyřazené z hodnocení

16/04/2019

Ocenění Sportovec roku 2018 Středočeského kraje

Dne 4.4.2019 byla v Benešově udělena ocenění nejlepším sportovcům Středočeského kraje za rok 2018. Cílem projektu bylo ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich celoživotní přínos pro sport.
Do ankety bylo nominováno 145 jednotlivců a družstev v osmi kategoriích a ani sportovci z Berouna neodešli s prázdnou. Všem oceněným gratulujeme !

Ocenění získali:

Jednotlivci mládež TALENT:

7. místo – Barbora Míková – TJ Spartak Hořovice – moderní pětiboj

Jednotlivci:

9. místo – Tomáš Ludvík – TJ Lokomotiva Beroun – plavání

Krajánek:

2. místo – Jan Cincibuch – Dukla Praha (TJ Lokomotiva Beroun) – veslování

Další fotografie a seznam všech oceněných naleznete v článku Benešovského deníku nebo na webových stránkách Středočeského kraje

cincibuch_

mikova

02/04/2019

„Ocenění významných osobností sportu okresu Beroun 2018“ – ohlédnutí za akcí

Malé ohlédnutí za poslední VH Okresního sdružení ČUS Beroun, na které proběhlo „Ocenění významných osobností sportu okresu Beroun 2018“

Z rukou předsedy Josefa Sakáče zde nominovaní převzali ocenění za významný a výjimečný přínos do sportovního prostředí. Kluby, které osobnosti nominovaly a Okresní sdružení ČUS Beroun jím tímto vyjádřilo poděkování za jejich celoživotní práci.

Ocenění bylo uděleno těmto:

Divín Antonín – In Memoriam (TJ Lokomotiva Beroun – tenis)
Garček Milan (TJ Lokomotiva Beroun – judo)
Hradil Karel a Hradilová Anna (TJ Lokomotiva Beroun – kanoistika + veslování)
Mgr. Chramosta Ladislav – In Memoriam (LTC Beroun – tenis + předseda OVV ČSTV Beroun)
Chlustina Josef (TJ Záluží – funkcionář)
Mudrová Zlata (TJ Lokomotiva Beroun – funkcionář)
Seeman Vladimír (TJ Endeco Zdejcina – fotbal + TJ Lokomotiva Beroun – plavání)
Souček Bohumil (TJ Lokomotiva Beroun – atletika)
Šebek Miloš (FK Všeradice 1932 – fotbal)
Vlnas Karel – In Memoriam (TJ Lokomotiva Beroun – tenis)

Článek uveřejněný v Podbrdských novinách
VH7
VH6VH5VH4VH3VH8VH1VH2

02/04/2019

Čestné ocenění pro Jitku Humlovou a Iljenu Jiráskovou – TJ Kublov

Dne 24.3.2019 se konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty Kublov z.s., na které předal předseda Okresního sdružení ČUS Beroun z.s., pan Josef Sakáč čestné ocenění členkám TJ:

Jitce Humlové

Iljeně Jiráskové

Ocenění byla předána k příležitosti jejich životních jubileí za dlouholeté zásluhy a rozvoj sportu v obci Kublov. Tímto srdečně gratulujeme.
tjkublov
tjkublov2tjkublov1

18/03/2019

Nejúspěšnější sportovec Berounska za rok 2018 – vyhlášení výsledků

sportovec182
sportovec181sportovec18

sportovec183

Nejúspěšnější sportovci roku 2018 z berounského regionu se sešli ve středu 13. března v sálu Kulturního domu Plzeňka, kde byli oceněni ti nejlepší z nejlepších.

Konečné pořadí ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska 2018:
Kolektivy mládež:
1. Lokomotiva Beroun dvojka s kormidelníkem junioři (veslování)
2. HC Berounští Medvědi mladší žáci (lední hokej)
3. Výběr U12 OFS Beroun (fotbal)
4. HC Cvočkaři Hořovice přípravka (in-line hokej)
5. Lokomotiva Beroun štafeta ročník 2007 (plavání)
Jednotlivci mládež:
1. Ludvík David (Lokomotiva Beroun – plavání)
2.Žáková Anita (Lokomotiva Beroun – atletika)
3.Míková Barbora (Spartak Hořovice – moderní pětiboj, Lokomotiva Beroun – plavání, atletika)
4.Forejtová Markéta (Lokomotiva Beroun – veslování)
5.Čech Daniel (HC Cvočkaři Hořovice – in-line hokej)
6.Veverková Alžběta (Sokol Králův Dvůr – kanoistika)
7.Neliba Tadeáš (Lokomotiva Beroun – plavání)
8. Zajacová Jindřiška (Lokomotiva Beroun – nádechové potápění)
9. Rozehnalová Adéla (Lokomotiva Beroun – atletika)
10. Matějková Zuzana (Lokomotiva Beroun – veslování)
Kolektivy dospělí:
1.Český lev – Union Beroun (fotbal)
2.Lokomotiva Beroun – juniorky (atletika)
3.FK Králův Dvůr (fotbal)
4. Sokol Komárov – ženy (volejbal)
5. Sochy Beroun – ženy (basketbal)
Jednotlivci dospělí:
1. Stýblová Bára (Lokomotiva Beroun – atletika)
2. Ludvík Tomáš (Lokomotiva Beroun – plavání)
3.Halaburdová Nela (Beroun Golf Club + Golf Club Eden Beroun – golf)
4.Liehne Zdeněk (Svaz branně technických sportů Městský klub Beroun – praktická střelba)
5. Lhotka Tomáš (Český Lev-Union Beroun – fotbal)
6. Mikula Miroslav (Iron stars Beroun – dlouhý triatlon)
7.Dryák Vojtěch (Lokomotiva Beroun – atletika)
8. Liehne Irena (Svaz branně technických sportů Městský klub Beroun – praktická střelba)
9. Bulava František (Lokomotiva Beroun – terénní triatlon)
10.Kočvara Jiří (Lokomotiva Beroun – kulturistika
Krajánek roku:
1. Babor Daniel (cyklistika – Kovo a Pardus Tufo Prostějov)
2. Hejda Lukáš (fotbal – FC Viktoria Plzeň)
3. Hrabár Jiří (Alpiq Kladno – hokejbal)
Fair – play:
Neliba Tadeáš (Lokomotiva Beroun – plavání)
Sportovní osobnost města Beroun:
Sehnoutka Jaroslav (Lokomotiva Beroun – veslování)
Sportovní hvězda Berounského deníku:
Šebek Pavel (ČLU Beroun – fotbal)

Článek v Berounském deníku si můžete přečíst zde

Článek Město Beroun

18/02/2019

Konference – Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 se uskutečnila v Praze konference České unie sportu pod názvem „Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti“, kde byla klíčovým tématem stále se snižující úroveň pohybové gramotnosti obyvatel ČR.

V rámci konference vystoupili erudovaní odborníci – sportovní pedagogové a trenéři, představitelé armády, lékaři z oboru sportovní medicíny a další specialisté v oboru pohybových aktivit. Z prezentovaných skutečností vyplývá, že snižující se tělesná zdatnost populace stále více negativně zasahuje do běžného občanského života. V rámci jednotlivých vystoupení bylo poukázáno na příčiny a důsledky stávajícího stavu i na cesty vedoucí k nápravě.

Zde naleznete odkaz na kompletní videozáznam konference a prezentace jednotlivých přednášejících.

Předseda ČUS Miroslav Jansta ve svém vystoupení shrnul závěry konference.

13/02/2019

Berounská vzduchovka 2019 I – neděle 17.2.2019

Zveme vás na sportovní akci „Berounská vzduchovka 2019 I“, kterou pořádá Klub biatlonu Beroun Střelecké závody se konají již toto neděli 17.2.2019 v tělocvičně 2. ZŠ Beroun – prezence od 9:00. Jedná se o akci pro veřejnost a zúčastnit se mohou jak děti tak dospělí. Podrobnější informace najdete v propozicích.
plakat_vzduchovka

31/01/2019

Nové úrazové pojištění členů ČUS od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby/tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě.

Více informací k novému úrazovému pojištění od 1. 2. 2019, včetně uzavřené pojistné smlouvy a postupu k nahlášení škodní události naleznete na stránkách ČUS

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci pojišťovny Kooperativa.

Informace o novém úrazovém pojištění vyjde i ve Zpravodaji ČUS č.
1/2019.

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává nadále v platnosti a nic se v tomto směru nemění.

16/01/2019

Grantový program KÚ 2019 – Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence

Termín podání žádostí od 14.1.2019 od 9.00 hod do 28.1.2019 do 16.00 hod. (musí být již doručeno, nestačí razítko pošty)
Bližší informace naleznete na této webové stránce nebo zde.

11/01/2019

Vyhlášení ankety Sportovec Středočeského kraje za rok 2018

Středočeský kraj, ve spolupráci se Středočeskou krajskou organizací ČUS, vyhlašuje anketu o nejúspěšnějšího sportovce Středočeského kraje za rok 2018.
Slavnostní vyhlášení výsledků této ankety se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 od 18:00 hodin v prostorách kulturního centra Karlov, Na Karlově 2064, Benešov.

Cílem projektu je ocenění nejlepších současných i bývalých sportovců Středočeského kraje jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích. Dále pak trenérů a funkcionářů za jejich celoživotní přínos pro sport.
Obracíme se na všechny sdružené sportovní subjekty v našem okrese s žádostí o vyplnění nominací – veškeré materiály zaslány do TJ/SK elektronicky.
Využijte této příležitosti ke zviditelnění dosažených úspěchů vašich sportovců. Pevně věříme, že okres Beroun bude mít v této krajské soutěži díky vám mnoho oceněných.
sportovecroku18

08/01/2019

43. ročník – Běh partyzánskou stezkou – 12.1.2019 – Osek u Hořovic

V rámci projektu ČUS „Sportuj s námi“ se v sobotu 12.1.2009 uskuteční již 43. ročník Běhu partyzánskou stezkou – přespolní běh. Trať hlavního závodu měří cca 10 km a je vedena z části po asfaltové silnici do blízkého lesa, tam lesním terénem k bývalému partyzánskému krytu a zpět .
Mládežnické kategorie mají své trasy v ulicích obce Osek.
Podrobnější informace naleznete zde

Archiv aktualit